Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Søndre Nordstrand

Ønsker du å gjennomføre tiltak for ungdom i Bydel Søndre Nordstrand? Du kan søke ungdomsrådet om tilskudd.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 24. september 2021

Kriterier for å søke

Ungdommer (12-19 år) må være en del av planleggingsprosessen av tiltaket. Ungdomsrådet vil prioritere tiltak som er lavterskel, inkluderende og integrerende.

 • tiltaket skal bidra til å forebygge kriminalitet og styrke omdømme
 • tiltaket skal bidra til å skape tilbud innen kultur som kunst, musikk og drama
 • tiltaket skal bidra til et bedre fellesskap og være en sosial arena for ungdommer i bydelen
 • tiltaket skal bidra til å skape større bredde i fritidsaktivitetstilbudet
 • du må føre regnskap og rapportere til bydelen hva pengene har gått til

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no

Rapportering

 1. 1Last ned og fyll ut rapporteringsskjema

  Rapporteringsskjema for tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Søndre Nordstrand (ODT)

  Får du tilskudd, må du sende en rapport om bruk av pengene, med detaljert budsjett. Frist er i 1. mars 2022.

  Kontaktinformasjon

  Rosa Engebrigtsen Bye, sekretær ungdomsrådet i Bydel Søndre Nordstrand
  E-post: rosa.engebrigtsen.bye@bsn.oslo.kommune.no