Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Søndre Nordstrand

Ønsker du å gjennomføre tiltak for ungdom i Bydel Søndre Nordstrand? Du kan søke ungdomsrådet om tilskudd.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 14. juni 2020.

Kriterier for å søke

Ungdommer (12-19 år) må være en del av planleggingsprosessen av tiltaket. Ungdomsrådet vil prioritere tiltak som er lavterskel, inkluderende og integrerende.

  • tiltaket skal bidra til å forebygge kriminalitet og styrke omdømme
  • tiltaket skal bidra til å skape tilbud innen kultur som kunst, musikk og drama
  • tiltaket skal bidra til et bedre fellesskap og være en sosial arena for ungdommer i bydelen
  • tiltaket skal bidra til å skape større bredde i fritidsaktivitetstilbudet
  • du må føre regnskap og rapportere til bydelen hva pengene har gått til

Slik søker du

Rapportering