Tilskudd til nærmiljøtiltak i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

Det er seks søknadsfrister i 2022:

 • 2. mars
 • 12. april
 • 19. mai
 • 17. august
 • 6. oktober
 • 16. november

Kort om tilskuddet

Tilskuddets formål er å støtte opp om frivillig nærmiljøaktivitet i Bydel Grünerløkka. Tilskuddet skal stimulere til åpne og tilgjengelige lavterskeltilbud for barn og ungdom. Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å legge til rette for et konkret aktivitetstiltak i et nærmiljø.

Det er viktig at du setter deg inn i gjeldende råd og regler for smittevern.

Retningslinjer for tilskudd til nærmiljøtiltak i Bydel Grünerløkka (PDF).

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknadsskjema
 2. 2Send inn søknad

  Du kan sende inn søknaden per post eller e-post. Merk søknaden med "Tilskudd til nærmiljøtiltak".

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du vil få en bekreftelse på e-post på at søknaden er mottatt. 

 2. 2Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles i politiske møter i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. De behandles etter hver søknadsfrist.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet, cirka to til tre uker etter søknadsfristene.

 4. 4Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

 5. 5Rapportering

  Alle som mottar midler må sende inn rapport. Rapporten må sendes inn 14 dager etter at aktiviteten har foregått eller innen 31. desember inneværende år.

  Rapporteringsskjema (ODT)

  Rapporten kan sendes inn per post eller e-post. 

Kontakt

Sigrun Øyre Gundersen
Telefon: 901 86 034
E-post: sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no