Tilskudd til konserter i frivillig regi

Søk om tilskudd til konsertstøtte

Frist for å søke

Søknadsfristene er 15. januar og 15. august.

Kort om tilskuddet

Frivillige aktører for sang/musikk, lag og foreninger kan søke om tilskudd til å holde konserter i Oslo. Aktivitet som utelukkende er basert på frivillig drift blir prioritert. Ordningen forvaltes av Oslo Musikkråd, og søknader sendes direkte dit.

Søk om tilskudd til konserter i frivillig regi i 2018.

Kontaktinformasjon

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no