Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Frist for å søke

13. desember 2019

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.

 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner

Hva legger Bufdir vekt på:

 • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
 • Geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene
 • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
 • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Slik behandler kommunen søknadene

  Kommuner i tilskuddsordningen vurderer og prioriterer søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

  Søknader om byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø vil vurderes/prioriteres av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA).

  Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderes og prioriteres av bydelene selv.

  Rapportering for tilskudd i 2019

  Rapport og regnskap skal sendes på nettsidene til Bufdir.

  Kontaktpersoner

  Liste over kontaktpersoner i kommunenen og bydelene.

  Kontaktinformasjon
  Bydel / byomfattende søknaderKontaktperson(er)Kontaktinformasjon
  Frogner, Nordre Aker, Nordstrand,
  St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

  Kjersti Varang (EHA)

  E-post

   

  Bydeler som prioriterer tiltak selv
  BydelKontaktperson(er)E-post / telefonnummer
  AlnaSahar AhzamiE-post
  BjerkeTina ArnesenE-post
  Gamle OsloGeir Aarrestad EriksenE-post
  GrorudTonje BrustuenE-post
  GrünerløkkaAnette Skjellum-KokkimE-post
  SageneFredrik von Krogh MonclairE-post
  StovnerLinda StollerE-post
  Søndre NordstrandCecilie Ueland CoucheronE-post