Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Tilskuddsordningen skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Frist for å søke

4. desember 2020.

Kort om tilskuddet

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.

Det er endringer i tilskuddet for 2021, så les kriteriene nøye hvis du har søkt, eller hørt om, ordningen før. 

Knutepunktfunksjon

I Oslo skal alle bydeler sørge for en knutepunktfunksjon. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø skal informere Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester om hvordan de organiserer denne. De øvrige bydelene kommuniserer direkte med Bufdir.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer når dere sender inn søknad.

Dette legger Bufdir vekt på

 • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
 • Geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene
 • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
 • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Slik søker du

 1. 1Sett deg inn i regelverket
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsportalen hos bufdir.no

  Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir).

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Slik behandler kommunen søknadene

  Kommuner i tilskuddsordningen vurderer og prioriterer søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

  Søknader om byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø vil vurderes/prioriteres av Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester (AIS).

  Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderes og prioriteres av bydelene selv.

  Rapportering for tilskud

  Rapport og regnskap skal sendes på nettsidene til Bufdir.

  Kontaktpersoner

  Kontaktinformasjon
  Bydel / byomfattende søknaderKontaktperson(er)TlfKontaktinformasjon
  Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.
  Kjersti Varang (EHA)
  95896484
  kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no

   

  Bydeler som prioriterer tiltak selv
  BydelKontaktperson(er)TlfE-post
  AlnaSahar Ahzami90646374sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
  BjerkeTruls Myhre Madsen934 20 704truls.madsen@bbj.oslo.kommune.no
  Gamle OsloGeir Aarrestad Eriksen91595913geir-aarrestad.eriksen@bgo.oslo.kommune.no
  GrorudTonje Brustuen90414742tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no
  GrünerløkkaWenche A Skjellum-Kokkim 90515451
  SageneTonje Hoff90971292tonje.hoff@bsa.oslo.kommune.no
  StovnerLinda Stoller95247706linda.stoller@bsr.oslo.kommune.no
  Søndre NordstrandCecilie Ueland Coucheron92216138cecilie.ueland.coucheron@bsn.oslo.kommune.no