Legat til Oslo bys forskjønnelse

Legatet skal bidra til å forskjønne Oslo til glede for byens innbyggere.

Om legatet

Legatets kapitalavkastning skal brukes til utsmykning av plasser, parker og lokaler for innbyggerne. Avkastningen er ikke stor nok til å dele ut midler hvert år.

Legatet skal kun brukes til formål eller vedlikehold som ikke dekkes av byens ordinære budsjett, og skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser.

Tidligere utdelinger

Siste utdeling ble gitt til kunstner Petter Alexander Hepsøe for en elefantstatue ved Vøyen bro. Statuen sto ferdig i 2015. Prosjektet ble gjennomført ved en lukket konkurranse hvor ulike kunstnere ble invitert.

Slik søker du

Du kan ikke søke før legatet ha nok midler til å lyse ut. Det er styret som bestemmer når det er nok midler til å lyse ut. 

Hvem styrer legatet?

Legatets styre består av én representant fra Oslo kommune og fire representanter oppnevnt av byrådet. Av disse fire, skal to ha kunstfaglig kompetanse og to ha kompetanse som arkitekt og landskapsarkitekt. 

Kontaktinformasjon


Innkrevingsetaten

Telefon: 21 01 40 04

Besøksadresse
(stengt) Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)