Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Vi behandler søknader fortløpende.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet gis til bedrifter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av el-varebiler som bedriften benytter til daglig drift.

Kriterier for å søke

 • Bedrifter registrert i Oslo kommune kan søke. Det er en forutsetning at bedriften/enkeltmannsforetaket er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Parkeringsselskap kan ikke søke om støtte.
 • Bedriften må søke og få innvilget støtte (motta tilsagn fra oss) før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet utgjør maksimalt 30 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Hver bedrift kan få tilskudd til å muliggjøre maksimalt 10 ladepunkter.
 • Ordningen gjelder kun bedrifter som skal benytte ladestasjonene til egne varebiler. Registreringsnummer må oppgis ved søknad eller ferdigmelding. Hvis søknaden gjelder el-varebiler som planlegges kjøpt må dette beskrives i søknaden. 
 • Det gis kun tilskudd til nødvendig oppgradering/etablering av infrastruktur for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Det gis ikke tilskudd til selve ladestasjonen på den enkelte parkeringsplass.
 • Kun faste installasjoner som bedriften selv eier støttes.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Slik søker du

 1. 1Fyll ut og send inn søknad med vedlegg
  • Elektronisk søknadsskjema for tilskudd til ladeinfrastruktur.
  • For noen tiltak trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger eller tillegg. Dette vil du få beskjed om i søknadsdialogen.
  • Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt på, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Registrering av søknad

  Du får svar til Min Side innen tre uker. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 2. 2Ferdigmelding av tiltak

  Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følger du linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon

 3. 3Utbetaling av penger

  Etter at vi har behandlet og godkjent ferdigmeldingen vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden din, kan du klage. Klagen sendes til:

Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefristen er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt: