Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen. Tilskuddet for 2022 er på 500 000 kroner.

Frist for å søke

13. februar 2022.

Kriterier for å søke

Prosjektet må oppfylle følgende kriterier:

 • Prosjektet må ha forankring i bydelen og skje innenfor bydelenes grenser.
 • Prosjektet skal ha en klar miljøprofil og bidra til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
 • Prosjektet skal skape en positiv miljøeffekt for nærmiljøet.
 • Prosjektet må ha en viss andel egenfinansiering (for eksempel egne midler, frivillig innsats, midler fra andre kilder).
 • Prosjektet skal ikke være knyttet til ordinær drift eller lønnsutgifter.
 • Hvis aktiviteten planlegges på en eiendom du ikke eier selv, må du ha godkjenning av grunneier for bruken før du kan søke om midler.

Eksempler på tiltak du kan søke om midler til

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og lignende.
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold, bygging av insektshotell, bievennlig beplantning.
 • Miljøformidling/miljøteater/workshops.
 • Bærekraftig matkultur/marked.
 • Urban dyrking og urbane landbrukstiltak (husdyrhold, akvakultur, birøkt).
 • Redesign av tekstiler/møbler.
 • Grønn mobilitet.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger, sameier og borettslag med lokal forankring til bydelen kan søke. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen kan også søke.

Retningslinjer

Før du søker anbefaler vi du leser gjennom retningslinjer til tilskudd om Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen (PDF, 0,1MB)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på den e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se søknaden din i meldingsboksen på Min side.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Tildelingen av Grønne midler vil behandles i miljø- og byutviklingskomiteen 8. mars og vedtas i bydelsutvalget 22. mars 2022. Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 3. Motta svar på søknaden

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i slutten av mars 2022.

 4. Utbetaling av midler

  Tilskuddet utbetales i april 2022.

  Oslo kommunes bankforbindelse krever at alle betalingsmottakere må være registrert med eget kontonummer. For å motta tilskuddet må dere derfor gjøre følgende:

  • Logg inn på Min side for organisasjon eller person, den du søker på vegne av, og sjekk at kontonummer er registrert under "Min profil".
  • Dersom søker er en virksomhet eller organisasjon, må kontonummeret være knyttet til organisasjonsnummeret til søker. Registrering eller endring av kontonummer kan kun utføres av styreleder, daglig leder eller regnskapsansvarlig. For enkeltpersonforetak holder det at kontoen er tilknyttet personnummer.
  • Dersom søker er en enkeltperson må kontonummeret være knyttet til personnummeret til søker.
  • Det kan kun registreres ett kontonummer.
  • Kontonummeret kan ikke kreve kidnummer.
 5. Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 31. desember 2022. Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  • Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering.
  • For tilskudd over 50 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor.
  • For tilskudd under 50 000 kroner må regnskapet signeres av av to ansvarlige personer.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no.