Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen. Tilskuddet for 2021 er på 500 000 kroner.

Frist for å søke

7. april 2021.

Kriterier for å søke

Prosjektet må oppfylle følgende kriterier:

 • Prosjektet må ha forankring i bydelen og skje innenfor bydelenes grenser.
 • Prosjektet skal ha en klar miljøprofil og bidra til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
 • Prosjektet skal skape en positiv miljøeffekt for nærmiljøet.
 • Prosjektet må ha en viss andel egenfinansiering (for eksempel egne midler, frivillig innsats, midler fra andre kilder).
 • Prosjektet skal ikke være knyttet til ordinær drift eller lønnsutgifter.
 • Hvis aktiviteten planlegges på en eiendom du ikke eier selv, må du ha godkjenning av grunneier for bruken før du kan søke om midler.

Eksempler på tiltak du kan søke om midler til

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og lignende.
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold, bygging av insektshotell, bievennlig beplantning.
 • Miljøformidling/miljøteater/workshops.
 • Bærekraftig matkultur/marked.
 • Urban dyrking og urbane landbrukstiltak (husdyrhold, akvakultur, birøkt).
 • Redesign av tekstiler/møbler.
 • Grønn mobilitet.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger, sameier og borettslag med lokal forankring til bydelen kan søke. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen kan også søke.

Retningslinjer

Før du søker anbefaler vi du leser gjennom retningslinjer til tilskudd om Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen (PDF, 0,1MB)

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på den e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se søknaden din i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Tildelingen av Grønne midler vil behandles i miljø- og byutviklingskomiteen 4. mai og vedtas i bydelsutvalget 18. mai 2021. Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 3. 3Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet, etter 18. mai 2021.

 4. 4Utbetaling av midler

  Tilskuddet utbetales i mai/juni 2021. Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

 5. 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 31. desember 2021. Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  • Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering.
  • For tilskudd over 50 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor. 
  • For tilskudd under 50 000 kroner må regnskapet signeres av av to ansvarlige personer.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon


Bydel St. Hanshaugen

Telefon: 2180 2180
E-post:

Besøksadresse
Stensberggata 25, 0170 OSLO

Har du spørsmål om tilskuddet?

Elin Løvseth
Mobil: 48 08 33 84
E-post: