Reisemiddelfordeling på daglige reiser

To av tre reiser som gjennomføres i Oslo er miljøvennlig – det vil si til fots, med kollektivtransport eller med sykkel.

To av tre reiser i Oslo er miljøvennlig

Kollektivtransportandelen har falt noe i 2021 sammenlignet med 2020, mens sykkelandelen har styrket seg i løpet av året. I 2021 foregikk 39 prosent av Osloinnbyggernes daglige reiser til fots, 22 prosent brukte kollektivtransport og 7 prosent brukte sykkel. Samme år var bilandelen på 30 prosent.

Grafen viser utvikling i andel daglige reiser i prosent, fordelt på forskjellige reisemidler.

Statistikk over daglige reiser