Kommunal økonomi og forvaltning

Ansatte i Oslo kommune

Oslo kommune er Oslos største og en av landets største arbeidsgivere. I følge arbeidstaker-/arbeids-giverregisteret står Oslo kommune for nesten 10 prosent av arbeidsplassene i Oslo (4. kv. 2015).

Per september 2019 var det 51 619 ansatte i Oslo kommune. De besatte 57 357 stillinger, og hvis sep­tem­ber var representativ for alle måneder i året, ville det utgjort 41 956 årsverk.

Bydelene og utdanningsetaten har klart flest ansatte i Oslo kommune. I 2019 hadde de henholdsvis 39,5 prosent og 33,3 prosent av de ansatte. Sam­men med Sykehjemsetaten har de til sammen vel 80 prosent av de ansatte i Oslo kom­mu­ne. Det er da også her vi finner hovedtyngden av tjeneste­pro­duk­sjonen til innbyggerne i Oslo kommune.

Nesten 69 prosent av ansatte i 2019 i Oslo kommune er kvinner. En liten nedgang fra 2012 da andelen var nesten 71 prosent.  50,9 prosent av de ansatte er under 40 år, en økning på 4,5 prosent­poeng siden 2012.

Se flere tall i statistikkbanken