Inntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for innbyggere i alderen 17 år og over for Oslo var på 507 000 kroner i 2017. Dette tilsvarer en oppgang på 2,6 prosent i gjennomsnittlig bruttoinntekt fra 2016. Dette er en noe større økning enn landsgjennomsnittet hvor oppgangen var nær 2,5 prosent for samme periode. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for Norge var 452 000 kroner i 2017 (SSB).

Bydel Vestre Aker er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2017 med 791 000 kroner for innbyggere i alderen 17 år og over. Dette er en oppgang fra 779 000 fra året før. Bydelen med lavest gjennomsnittlig bruttoinntekt var Bydel Stovner, med 361 000 kroner.

For delbydelene er det delbydel Slemdal som har høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt med 1 031 000 kroner. Delbydelen Fossum har den laveste gjennomsnittlige bruttoinntekten på 287 000 kroner. Den gjennomsnittlige bruttoinntekten var med dette over tre og en halv gang så høy i delbydel Slemdal som i delbydel Fossum.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt varierer mellom kvinner og menn. Menn har i gjennomsnitt høyere bruttoinntekt enn kvinner i samtlige bydeler og delbydeler. Det er bydelene med høy gjennomsnittlig bruttoinntekt som har størst forskjell mellom kjønnene. Bydel Vestre Aker, som er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt (791 000 kroner), har kvinner 52 prosent av menns bruttoinntekt i 2017, mot 51 prosent året før. Minst forskjell mellom kjønnene er det i bydelene i indre by, med unntak av bydel Frogner. For bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St.Hanshaugen har kvinner fra 78 til 82 prosent av menns bruttoinntekt.

Samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet (gjennomsnitt) for Oslo i 2017 var på 438 082 kroner, en økning på 2,8 prosent fra 2016. Bydel Vestre Aker har høyest samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet på 632 811 kroner, mens Bydel Stovner har lavest med 336 740 kroner.

For mer statistikk om ulike inntektsmål, se statistikkbanken.