Inntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for innbyggere i alderen 17 år og over for Oslo var på 540 000 kroner i 2019. Dette tilsvarer en oppgang på 2,9 prosent i gjennomsnittlig bruttoinntekt fra 2018. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for innbyggere i alderen 17 år og over i hele landet var 483 000 kroner i 2019 (SSB).

Bydel Vestre Aker er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2019, med 833 000 kroner for innbyggere i alderen 17 år og over. Dette er en oppgang fra 817 000 fra året før. Bydelen med lavest gjennomsnittlig bruttoinntekt var Bydel Stovner, med 385 000 kroner.

For delbydelene er det delbydel Bygdøy som har høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt, med 1 147 000 kroner. Delbydelen Fossum har den laveste gjennomsnittlige bruttoinntekten på 309 000 kroner. Den gjennomsnittlige bruttoinntekten var med dette over tre og en halv gang så høy i delbydel Bygdøy som i delbydel Fossum.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt varierer mellom kvinner og menn. Menn har i gjennomsnitt høyere bruttoinntekt enn kvinner i samtlige bydeler og delbydeler. Det er bydelene med høy gjennomsnittlig bruttoinntekt som har størst forskjell mellom kjønnene. Bydel Vestre Aker, som er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt (833 000 kroner), har kvinner 54 prosent av menns bruttoinntekt i 2019, mot 52 prosent året før. Minst forskjell mellom kjønnene er det i bydelene i indre by (med unntak av bydel Frogner), samt i Bydel Bjerke og Bydel Grorud. I disse bydelene har kvinner fra 80 til 83 prosent av menns bruttoinntekt.

Samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet (gjennomsnitt) for Oslo i 2019 var på 467 601 kroner, en økning på 3,1 prosent fra 2018. Bydel Vestre Aker har høyest samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet på 670 656 kroner, mens Bydel Stovner har lavest med 360 926 kroner.

For mer statistikk om ulike inntektsmål, se statistikkbanken.