Til innhold
Befolkning

Folkemengde og endringer

Per 1. januar 2019 bodde det 681 067 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 7 598 innbyggere gjennom året, hvilket var 889 høyere enn folketilveksten i 2017. Folketilveksten i 2018 innebar dermed et lite oppsving etter flere år med avtagende vekst.

Det var en økt netto innflytting til Oslo som sørget for at folketilveksten var høyere i 2018 enn i 2017. Flyttetapet til andre kommuner i Norge var betydelig lavere i 2018 enn i 2017, samtidig var det en svak økning i nettoinnvandringen til Oslo.

Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) trakk i motsatt retning, og var lavere enn på flere år som følge av en nedgang i antall fødte. Fødselsoverskuddet på 5 415 stod likevel for 71 prosent av den samlede folketilveksten i Oslo gjennom 2018. Se flere detaljer om fødte, døde og flytting lenger ned i notatet.

Folketilveksten i Norge i 2018 var den laveste siden 2004, og føyet seg dermed inn i rekken av år med avtagende folketilvekst på landsbasis. For Oslo og Akershus derimot, var folketilveksten høyere i 2018 enn i 2017.

Akershus hadde den høyeste folketilveksten av fylkene, med en vekst på 10 029 innbyggere, fulgt av Oslo med 7 598 innbyggere. Oslo og Akershus stod til sammen for 54 prosent av landets samlede folketilvekst.

Befolkningsendringer i Oslo. 2013-2018
201320142015201620172018
Folketallet ved inngangen av året623966634463647676658390666759673469
Fødte98741015498991004295489309
Døde415339564042403839523894
Fødselsoverskudd572161985857600455965415
Innvandring168001577315100130441298312463
Utvandring10563868610466980295038889
Innflytting, innenlandsk288402959031560306043088331404
Fraflytting, innenlandsk301732948831267314453325932764
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring490471894927240111042214
Netto innvandring623770874634324234803574
Netto innflytting, innenlandsk -1333102293-841-2376-1360
Folketilvekst104971321310714836767097598
Folketallet ved utg. av året634463647676658390666757673469681067

Fødte og døde i 2018

Det ble født 9 309 barn i Oslo i 2018, hvilket var 239 færre fødte enn i 2017, og 733 færre enn i 2016. Det er det laveste antall fødte siden 2005. Sett i forhold til veksten i antall kvinner i fødedyktig alder tyder dette på at 2018 føyer seg inn i en nedadgående trend i fruktbarheten som har pågått siden 2010.

Antallet døde i 2018 på 3 894 personer var 58 lavere enn året før. Antall fødte fratrukket antall døde gav et fødselsoverskudd på tilsammen 5 415 innbyggere gjennom året. Dette var 181 lavere enn fjorårets fødselsoverskudd og 460 lavere enn gjennomsnittet for foregående fem år. Til tross for to år med nedgang i fødselsoverskuddet, føyer året seg inn i lengre periode med stabilt høyt fødselsoverskudd. Det er nå over ti år siden den naturlige tilveksten var under 5 000 i året.

Flytting i 2018

Oslo hadde i 2018 en netto innvandring på 3 574, og en innenlandsk netto innflytting på -1 360. Det samlete flytteregnskapet for Oslo i 2018 endte dermed med et flytteoverskudd på 2 214 personer, drøyt 1 100 høyere enn i 2017.

Nettoinnvandringen til Oslo falt kraftig fra 2014 til 2016, før trenden flatet ut i 2017. Nettoinnvandringen i 2017 var snaut 250 høyere enn i 2016, mens den i 2018 var 94 høyere enn i 2017.

Selv om nettoinnvandringen var noe høyere i 2018 enn de foregående to årene, var antall innvandringer lavere. Nedgangen i antall innvandringer ble imidlertid veiet opp av at antall utvandringer gikk enda mer ned. I 2018 var det i alt 12 436 innvandringer til Oslo og 8 889 utvandringer. Vi må tilbake til 2006 for å finne et år med færre innvandringer til Oslo.

Den innenlandske nettoinnflyttingen for 2018 viste negative tall for Oslo sin del, med -1 360 flyttinger, altså et overskudd av utflyttinger. Det er imidlertid ikke uvanlig for Oslo at nettoflyttingen innenlands er negativ. I 2017 hadde Oslo en innenlands nettoinnflytting på -2 376, og vi måtte da helt tilbake til 1982 for å finne et år med kraftigere innenlandsk flyttetap for Oslo.

Det var med andre ord en reduksjon i det innenlandske flyttetapet som gjorde at Oslo i 2018 kom ut med en samlet netto innflytting som lå 1 100 høyere enn i 2017.

Det er stadig høy flytteaktivitet både inn og ut av Oslo. I 2018 var det i alt 31 404 innflyttinger fra andre kommuner til Oslo, mens det var 32 764 utflyttinger fra Oslo til andre kommuner. Begge deler er høyere enn gjennomsnittet for de fem foregående årene, på 30 295 innflyttinger og 31 126 utflyttinger.

Se statistikk over flytting her.