Til innhold

Poenggrenser ved videregående skoler i Oslo

Tabeller med poenggrenser ved ulike videregående skoler i Oslo

Gjennomsnittlig inntakspoengsum forteller noe om skolens elevgrunnlag, mens nedre inntakspoeng (poenggrense) for inntak forteller hvilken poengsum søkeren måtte ha for å komme inn. Gjennomsnittlig inntakspoengsum er alltid høyere enn nedre inntakspoeng (poenggrense) for inntak. 

Poenggrensene for inntak til ordinære Vg1 ved skolene i Oslo, fra 1. inntaksrunde 

Nedre inntakspoeng blir kun publisert for 1. inntaksrunde. 

Gjennomsnittlig inntakspoengsum for ordinære Vg1 ved skolene i Oslo

Tabellen for gjennomsnittlig inntakspoeng viser gjennomsnittlig inntakspoengsum for ordinært inntatte søkere til ordinære Vg1 fordelt på skoler og utdanningsprogram.

Gå til oversikt over alle offentlige videregående skoler i Oslo.

Lurer du på hvordan du kan regne ut poengene?

Kontakt Inntakskontoret

Inntakskontoret

Telefon: 23 05 10 02
E-post:

Besøksadresse
Strømsveien 102

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Mandag - onsdag: 12:00 - 15:00
Torsdag: 12:00 - 16:00
Fredag: 12:00 – 14:00 (juli og august 12:00-15:00)
Telefontid i åpningstiden.