Kurs for lærebedrifter

Her finner du informasjon om ulike kurs for lærebedrifter i Oslo.

E-læringskurs for nye lærebedrifter

 • Dette er et obligatorisk digitalt kurs for å bli godkjent lærebedrift
 • Nye faglig ledere får tilsendt påloggingsinformasjon

Kurset er gratis.

Kurs 1: Grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring

 • Innholdet i kurset omhandler grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring
 • Målgruppen er faglig ledere

Kurset er gratis. Meld deg på.

Kurs 2: Rollen som instruktør og veileder

 • Kurset omhandler arbeidet med dagens ungdom som lærlinger
 • Målgruppen er instruktører og veiledere

Kurset er gratis. Meld deg på.

Kurs 3: Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

 • Å være lærebedrift for lærlinger med særskilte behov
 • Behov for hjelp med tilpasset opplæring
 • Hva har lærlinger/lærekandidater med lærevansker/kognitive vansker behov for?
 • Kulturforskjeller
 • Tiltak og tilretteleggingsbehov for lærlinger/lærekandidater med psykiske utfordringer
 • Målgruppen er instruktører, veiledere og faglige ledere  

Kurset er gratis. Meld deg på.

Tilpassede kurs

Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten kan tilpasse kurs for instruktører, veiledere og faglig ledere.

Eksterne kurs for lærebedrifter