Kurs for lærebedrifter

Her finner du informasjon om ulike kurs for lærebedrifter i Oslo.

Informasjonsfilmer om opplæring i bedrift

Se filmer (Vimeo)

E-læringskurs for nye lærebedrifter

 • Dette er et obligatorisk digitalt kurs for å bli godkjent lærebedrift
 • Nye faglig ledere får tilsendt påloggingsinformasjon

Kurset er gratis.

Kurs 1: Grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring

 • Innholdet i kurset omhandler grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring
 • Målgruppen er faglig ledere

Kurset er gratis. Meld deg på.

Kurs 2: Rollen som instruktør og veileder

 • Kurset omhandler arbeidet med dagens ungdom som lærlinger
 • Målgruppen er instruktører og veiledere

Kurset er gratis. Meld deg på.

Kurs 3: Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

 • Å være lærebedrift for lærlinger med særskilte behov
 • Behov for hjelp med tilpasset opplæring
 • Hva har lærlinger/lærekandidater med lærevansker/kognitive vansker behov for?
 • Kulturforskjeller
 • Tiltak og tilretteleggingsbehov for lærlinger/lærekandidater med psykiske utfordringer
 • Målgruppen er instruktører, veiledere og faglige ledere

Kurset er gratis. Meld deg på.

Tilpassede kurs

Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten kan tilpasse kurs for instruktører, veiledere og faglig ledere.

Eksterne kurs for lærebedrifter

I forbindelse med Fagfornyelsen og implementering av nye læreplaner for Vg3/ opplæring i bedrift høsten 2022, har Utdanningsdirektoratet utviklet kompetansepakker til lærebedrifter og prøvenemnder.

Ved gjennomført kompetansepakke utstedes det et kursbevis. Dette er et nyttig støtteverktøy i det daglige arbeidet med opplæring i bedrift og vurdering av fag-/ svenneprøver.

Finn kompetansepakken fra Utdanningsdirektoratet.