Søk om å bli godkjent lærebedrift

Informasjon om hvordan bedriften din blir godkjent som lærebedrift i Oslo.

Slik søker du

 1. Søknad og dokumentasjon

  Fyll ut søknadsskjema (logg inn)

  Du må legge ved dokumentasjon på faglig leders kompetanse (fag/svennebrev eller dokumentert 6 års relevant praksis i faget).

  Utdanningsetaten tar kontakt og avtaler godkjenningsmøte.

 2. Kurs

  Faglig leder gjennomfører nettkurs for nye lærebedrifter. Innlogging blir sendt elektronisk.

 3. Opplæringsplan

  Bedriften må utarbeide en intern opplæringsplan for bedriftens opplæring i faget:

 4. Godkjenningsmøte og svar

  • Utdanningsetaten gjennomfører godkjenningsmøte der vi går gjennom intern opplæringsplan og godkjenningen av bedriften.
  • Medlemsbedrifter i opplæringskontor utarbeider intern opplæringsplan i samarbeid med opplæringskontoret.

  Utdanningsetaten sender brev med resultatet fra behandlingen av søknaden.

Etter at bedriften er godkjent

Når bedriften er godkjent, kan dere ansette lærlinger, bestille lærlingsmerke og ta gratis kurs.

Lærlingmerke

Vil dere vise at bedriften har lærling? Bestill lærlingmerke.

Kurs

Utdanningsetaten tilbyr gratis kurs for instruktører og faglig ledere