Bli lærebedrift

Har din bedrift mulighet å ta inn en lærling? Som lærebedrift mottar dere et økonomisk tilskudd per lærling, samtidig som dere gir unge viktig kompetanse.

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Å være lærling betyr at man utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift.

I bedriften får lærlinger både opplæring og praksis i et fag. Det er rundt 200 lærefag som fører fram til fag- eller svennebrev. Du finner alle fagene på vilbli.no.

Hva er forskjellen på lærling og vanlig ansatt?

En lærling tegner en tidsbegrenset arbeidsavtale med ditt arbeidssted, samtidig som de skriver en lærekontrakt med Opplæringskontoret og fylkeskommunen. Lærlinger jobber som regel i en 100% stilling i to år. De har de samme pliktene og rettighetene som alle andre ansatte på arbeidsstedet.

Hvorfor bli lærebedrift?

Lærlinger bringer ny kunnskap inn i bedriften og bidrar til at bedriften blir bevisst sin rolle som lærende organisasjon. Og ikke minst - det er en god måte å forme og rekruttere kompetente medarbeidere på.

Hva innebærer det for deg?

Lærlingen skal ha sin egen instruktør på lærestedet. Instruktøren følger opp det daglige arbeidet til lærlingen og sørger for å legge til rette for faglig progresjon og halvårsvurderinger. Lærlingen har rett til ukentlig veiledning, og det må også settes av tid til eget arbeid for lærlingen.

  • Lærlingen blir ansatt i læretida, som normalt er to år.
  • Dere velger selv hvilke elever dere ønsker å ansette som lærling.
  • Lærlingen følger egen læreplan med kompetansemål fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Lærestedet har ansvar for å gi arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen.
  • Dere kan ha ansvar alene for læretida til lærlingen, eller være med i et opplæringskontor eller en opplæringsring.

Når læretiden er over, opphører ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som fagarbeider i bedriften. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på.

Meld din interesse for å bli lærebedrift, så kontakter vi deg

Les mer om rettigheter og krav til lærebedrift

Lønn og tilskudd

Det er lærestedet som utbetaler lønn. Lærlinger skal ha en fagarbeiderårslønn fordelt over 2 år. Bedrifter som tar inn lærlinger får et økonomisk tilskudd. Basis 1 tilskudd gis til søkere med ungdomsrett, mens Basis 2 går til voksne lærlinger. Bedrifter som er med i ordningen Fagbrev på jobb, får også Basis 2-tilskudd.

Slik blir dere godkjent lærebedrift i Oslo

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift. Godkjenningen forutsetter at bedriften har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen og en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Søk om godkjenning

Vi trenger flere lærebedrifter i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Se denne informasjonsfilmen om å bli lærebedrift: