Til innhold
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Oslo

Kort om eiendomsskatt i Oslo

 • Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1.mars samme år. 
 • I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Oslo.
 • Siden 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer.
 • Bunnfradraget i Oslo er på inntil 4,6 millioner kroner for bolig og fritidsboliger.
 • Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.
 • Skattesats 2019 er tre promille for alle eiendommer
 • Eiendomsskatten beregnes ut i fra eiendomsskattegrunnlaget.
  • For boliger med boligverdi fra Skatteetaten er eiendomsskattegrunnlaget 80 prosent av boligverdien.
  • For andre eiendommer er eiendomsskattetaksten eiendomsskattegrunnlag.
 • Eiendomskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.
 • Du finner oversikt over dine eiendommer og beregnet eiendomsskatt på Min side. I meldingsboksen på Min side finner du eiendomsskatteseddelen.

Eiendomsskatt og adresse

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommens gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnr. og festenr. Dette betyr at det i noen tilfeller kan stå en annen adresse en eiendommens faktiske adresse på eiendomskatteseddelen. Eksempelvis: Har to boenheter samme gårds- og bruksnummer, men har A og B i adressen, vil fagsystemet for eiendomsskatt automatisk hente adressen med A, fordi det er den første bokstaven. Tilsvarende hvis et gårds- og bruksnummer har flere adresser med forskjellige tall eller gatenavn. Dette får vi dessverre ikke endret på.

Regelverk