Eiendomsskatt i Oslo

I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Oslo. Siden 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer.

Kort om eiendomsskatt for 2022

 • Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars samme år. 
 • Bunnfradraget i Oslo er på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger.
 • Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.
 • Skattesats er tre promille for alle eiendommer.
 • Eiendomsskatten beregnes ut i fra eiendomsskattegrunnlaget.
  • For boliger med boligverdi fra Skatteetaten er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien.
  • For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av taksten fra kommunen.
  • For tomter og næringseiendom er eiendomsskattegrunnlaget lik taksten fra kommunen.
 • Eiendomskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.
 • I meldingsboksen på Min side finner du eiendomsskatteseddelen.

Eiendomsskatt og adresse

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommens gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnummer og festenummer. Dette betyr at det i noen tilfeller kan stå en annen adresse en eiendommens faktiske adresse på eiendomskatteseddelen. Dette får vi dessverre ikke endret på.

Eksempel: Har to boenheter samme gårds- og bruksnummer, men har A og B i adressen, vil fagsystemet for eiendomsskatt automatisk hente adressen med A, fordi det er den første bokstaven. Tilsvarende hvis et gårds- og bruksnummer har flere adresser med forskjellige tall eller gatenavn.

Regelverk