Flere i tilrettelagt arbeid

Oslo kommune har som mål å få flere tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov.

Bakgrunn for satsningen

I Oslo kommune stod én av tre personer med utviklingshemming over 18 år uten noen form for dagaktivitet i 2017. Det var også store utfordringer i overgangen fra videregående skole til arbeid/aktivitet eller utdanning for denne målgruppen, samt lite karriereutviklingsmuligheter for de som ønsket det.

Oslo kommune har som mål at personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.

Satsingen består av flere tiltak

 • Bydelene får øremerkede midler for å skaffe flere arbeidsplasser til målgruppen.
 • Det er avsatt midler til barnehager som ansetter kjøkkenassistenter fra målgruppen.
 • Oslo kommune er sammen med blant andre NFU med i et prosjekt ved VID vitenskapelige høyskole som har utviklet og startet et høyere utdanningsløp for målgruppen. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM. For mer informasjon om prosjektet kontakt inger.lid@vid.no.
 • Implementering av anbefalingene fra rapporten «Flere i tilrettelagt arbeid (PDF)». Rapporten omhandler i hovedsak overgangen fra videregående skole til arbeid og aktivitet for målgruppen.

Resultater så langt

 • De øremerkede midlene til bydelene har i 2019, 2020 og 2021 ført til 200 nye arbeidsplasser.
 • Sluttrapport fra tjenesteutviklingsprosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid (PDF)». I 2023 skal deler av følgende anbefalingene fra rapporten implementeres;
  • En modell for overgangen fra videregående skole til arbeid/utdanning/aktivitet.
  • Digital oversikt over arbeid/aktivitet og VGS-tilbud.
  • Rutiner for vurdering av arbeid/aktivitetstilbud gjennom livet.
  • Fortsette å spre kunnskap for å inspirere og motivere bydelene til å få flere i tilrettelagt arbeid.
  • Et høyskolestudiet på VID for målgruppen er i gang. Første kullet tok eksamen desember 2022.

Kontakt

For mer informasjon om satsingen kontakt marte.buaas@vel.oslo.kommune.no.