Språkmentor

Å arbeide språkutviklende er en god investering!

Gevinsten med en språkmentor

  • Språkmentor skaper åpenhet om hvordan vi kommuniserer på jobb
  • Språkmentor støtter kollegaer i spørsmål om språk og kommunikasjon
  • Med språkmentor på jobb vil dere kunne ivareta praktikanter, vikarer, nyansatte og kollegaer som er språklig usikre, på en bedre måte

Gevinsten for arbeidsplassen er færre misforståelser, mindre dobbeltarbeid og bedre arbeidsmiljø!

Språkmentorkurs

Er du fast ansatt og ønsker å ta et ansvar for språkutvikling på arbeidsplassen? Vi tilbyr kostnadsfritt språkmentorkurs til deg som ønsker å bli språkmentor. I kurset lærer du hvordan dere kan motvirke kommunikasjonsutfordringer på jobb.

Kurset gir deg kunnskap om rollen som språkmentor, og du blir kjent med verktøy som støtter kollegaer i språkutviklingen. Du får en studieveiledning og konkrete oppdrag å gjøre på egen arbeidsplass mellom hver samling.

Blant temaene i kurset er

  • hvordan ulike kulturelle referanserammer kan påvirke kommunikasjonen på jobb
  • hvordan dere kan gjøre skriftlige dokumenter tydeligere
  • hvordan arbeidsplassen kan motvirke at språklig usikkerhet leder til misforståelser

I løpet av kurset vil du, sammen med din leder, forankre språkmentorrollen på arbeidsplassen. Du utvikler også en handlingsplan sammen med din leder.

Det er viktig at språkmentor har støtte fra leder slik at arbeidsplassen i fellesskap jobber språkutviklende.

Samarbeidsprosjekt

Språkmentor er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Frogner og Oslo voksenopplæring servicesenter. Vi har lang tradisjon for å samarbeide om ulike prosjekter og felles brukere. Språkmentorprosjektet startet i 2019 etter inspirasjon fra språkombudordningen ved Vård- och Omsorgscollege i Sverige. Prosjektet er finansiert gjennom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Opplysning- og utviklingsfondet og Erasmus+. I løpet av prosjektperioden har vi hatt deltakere fra sektorer som helse- og omsorg, oppvekst og utdanning, renovasjon og gjenvinning, NAV, voksenopplæringen og arbeidslivsorganisasjoner.

Kontakt oss

NAV Frogner

Kerstin Jeske

Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Ragnhild Holta

Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Mark Gaughan