Prøveordning for bildeling

Prøveordning for bildeling skal tilrettelegge for opptil 600 bildelingsplasser i Oslo.

Kontakt

E-post

Hva

Bildelingsordningen er et prøveprosjekt hvor det etableres parkeringsplasser for bildeling på kommunal gategrunn. Målet er å:

  • legge til rette for økt bruk av bildeling
  • redusere samlet bilbruk i Oslo
  • stimulere til miljøvennlige transportformer

Hvor

  • Bildelingsplasser etableres der bildelingsselskapene mener det er velegnet å ha oppstillingsplasser.
  • Oslo kommune beslutter om selskapene får tillatelse på de aktuelle stedene.
  • Det vil ikke komme plasser i sentrum (innenfor ring 1).
  • Bildelingsplassene kommer i omganger et par ganger i året.
  • Det er flere bildelingsselskaper med i ordningen, og de har allerede fått tildelt bildelingsplasser flere steder i byen.

Se kart over bildelingsplasser på kommunal grunn

Hvorfor

Byrådet ønsker å legge bedre til rette for bildeling. Forskrift om prøveordning om parkeringstillatelser for bildeling i Oslo kommune ble vedtatt 12. september 2019.

Hvem

Flere selskaper deltar i ordningen.

Når

Prøveprosjektet er toårig fra alle bildelingsplassene er etablert, og varer til omtrent 2023.

Lenker

Søk om bildelingsplass for selskaper