Prosjekter

Ny visuell identitet i Oslo kommune

Hva

Oslo kommune får ny helhetlig visuell identitet. Det ble vedtatt i bystyret 27. mars 2019. Det betyr at vi skal fremstå med én felles visuell identitet i alle våre digitale og trykte flater.

Hvorfor

Felles visuell identitet skal styrke Oslo kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Oslo kommune står bak, for alle som har kontakt med kommunen. Ansatte i kommunen får felles maler og bildearkiv, og et nytt designverktøy for enkle grafiske produksjoner, slik at alle ansatte enkelt vil kunne benytte seg av den nye profilen.

En felles osloidentitet

Den nye visuelle profilen er basert på bybildet i Oslo. Det er utviklet en egen skrifttype basert på byens gateskilt, farger er hentet fra byens fasader og natur som gir Oslo sitt særpreg og en egen Oslologo basert på byvåpenet. Oslo beholder byvåpenet St. Hallvard, som også er utgangspunktet for den nye logoen.

Vi skal benytte ny Oslologo som et felles avsendermerke i all vår kommunikasjon. Oslologoen er utviklet med prinsipper om å være tydelig, universelt utformet og optimal for alle flater. Logoen er basert på Oslo byvåpen. 

Byvåpenet skal bestå og benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, som eksempelvis høytidelige mottagelser og seremonier. 

En fargepalett over kommunens nye farger

Den nye skrifttypen Oslo SansFargene er hentet fra bybildet i Oslo. Osloblå, trikkene og fjorden, våre grønne lunger, Oslo europeisk miljøhovedstad. og Oslos fasadefarger. Skrifttypen Oslo Sans er inspirert av skilt.

 

Hvem

Prosjektet ble igangsatt i 2015 av forrige byråd og er et administrativt prosjekt i kommunen. Prosjektet ledes av kommunikasjonsseksjonen ved Byrådslederens kontor, og er gjennomført med bred involvering fra innbyggere, næringsliv, samarbeidspartnere og ansatte i kommunen. 

Oslo kommune har avtale med Creuna AS for bistand til utvikling av ny visuell identitet og ny digital designmanual med tilhørende designverktøy.

 

Når

Endringene vil kunne oppleves allerede fra 2. april 2019. Den nye visuelle profilen vil tas i bruk over de neste fire årene, etter hvert som materiell skiftes ut. Det vil likevel være flater, eksempelvis i bybildet og på bygg, som ikke vil oppgraderes innen 2023, av praktiske og økonomiske hensyn.

Illustrasjon av to mennesker som sitter på de nye geometriske formene i blått

Kontakter

Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef

Mobilnummer: 957 55 213

E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

 


Hanne Rønning Jorud, kommunikasjonsrådgiver

Mobilnummer: 414 32 615

E-post: hanne.jorud@byr.oslo.kommune.no

 

Se saken i eInnsyn