Hjertesone – Tryggere skolevei

Oslo kommune er med i samarbeidet for en trygg og aktiv skolevei for barna i Oslo.

Hvorfor hjertesone?

Målet med hjertesonen er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens nærområde.

En hjertesone påvirker også nabolaget i form av et trafikksikkert lokalmiljø, ved at antallet ulykker og nestenulykker reduseres, og et lavere utslipp fra biltrafikk rundt skolen.

Dette er en hjertesone

 • En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. 
 • Hjertesonen er et geografisk avgrenset område som er formet som et hjerte.
 • Skolen velger selv hvordan hjertesonen utformes rundt sin skole ut i fra sin skoles beliggenhet og utfordringer.

Hva innebærer en hjertesone?

Hjertesone er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg Trafikk. Det baserer seg i stor grad på frivillig og holdningsskapende arbeid. Skolen/FAU er ansvarlig for sin egen hjertesone, og kan få veiledning fra Oslo kommune.

Det vil variere hvilke tiltak som passer og er mulige ved de forskjellige skolene. På enkelte skoler kan holdningsskapende arbeid alene være det mest aktuelle og effektive tiltaket, mens det andre steder også vil være behov for fysiske tiltak.

Hvordan starte hjertesone?

I den første perioden av hjertesonearbeidet vil Oslo kommune følge opp og veilede skolene. I denne perioden får skolen utdelt støtteverktøy de skal benytte gjennom perioden. Eventuelle tiltak vil også bli utført i denne perioden. Skolen får godkjent hjertesonen når 70 % av tiltakene er gjennomført. Etter en godkjent hjertesone er det skolen/FAU selv som har ansvar for å opprettholde hjertesonen og de holdningsskapende tiltakene.

Det er et mål at alle skoler med barnetrinn i Oslo skal ha en hjertesone i løpet av 2023. Dersom skolen din er interessert i å begynne arbeidet med hjertesone tidlig, kan ansvarlig ta kontakt med Oslo kommune på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no for å melde interesse.

Erfaring med hjertesoner i Oslo

For å få fokus på hjertesone rundt skolene, jobber Oslo kommune tett sammen med skolene og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Skolene vi jobber med nå er: 

 1. Bogstad skole
 2. Sørkedalen skole
 3. Huseby skole
 4. Disen skole
 5. Smestad skole
 6. Tonsenhagen skole
 7. Stovner skole
 8. Teglverket skole
 9. Vålerenga skole
 10. Gamlebyen skole
 11. Sagene skole
 12. Tøyen skole
 13. Prinsdal skole
 14. Rustad skole
 15. Klemetsrud skole

Hjertesonearbeidet i Oslo begynte med et pilotprosjekt høsten 2018, hvor Rødtvet og Ekeberg skole ble valgt til pilotskoler. Siden da har flere andre skoler satt i gang hjertesonearbeidet ved sin skole.