Når og hvor kunne du stemme i Oslo?

Valglokalene i Oslo stengte mandag 13. september klokken 21.00

Stemme på valgdagene 12. og 13. september 

Valglokalene er nå stengt.

Er du i karantene eller isolasjon?

Slik kan du stemme ved stortingsvalget i Oslo hvis du er i karantene eller isolasjon.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemmeperioden er avsluttet.

Bor du i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen?

Fristen for å stemme fra utlandet er gått ut.

Les mer informasjon for velgere bosatt i utlandet på valg.no

Stemme hjemme

Fristen for å søke om å forhåndsstemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet var 10. september kl. 10.00.