Til innhold
Valg

Hvem kan stemme ved kommunestyrevalget i Oslo?

Både norske og utenlandske statsborgere kan stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo.

Bor du i Norge?

Du kan stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis:

 • du er norsk eller nordisk statsborger som:
  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo innen 30. juni 2019, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019.
 • du er utenlandsk statsborger (unntatt nordiske land) som:
  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo innen 30. juni 2019, og
  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 9. september 2016, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019.

Har du flyttet til Oslo etter 30. juni?

Flyttet du til Oslo og registrerte adressen din i Folkeregisteret etter 30. juni 2019, vil du ha stemmerett ved kommunestyrevalget i kommunen du flytter fra.

Du kan forhåndsstemme på forhåndsstemmestedene i Oslo (i forhåndsstemmeperioden 12. august - 6. september), men skal du stemme på selve valgdagen, må du gjøre det i den kommunen du har stemmerett.

Les mer om stemmerett ved kommunestyrevalget i Norge på valg.no.

Bor du i utlandet?

Du har rett til å stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis du:

 • er norsk statsborger, og
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og
 • var registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo da du flyttet fra Norge

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Da må du søke om å bli innført i manntallet. Dette gjør du samtidig som du stemmer.

Les informasjon for velgere bosatt i utlandet på valg.no.

Valgkortet

Husk at du ikke trenger valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

Les mer om valgkortet på valg.no

Slik sjekker du om du kan stemme ved valget i Oslo

Les mer om manntallet på valg.no.

Rette feil i manntallet

Er du eller andre uriktig innført eller ikke innført i manntallet? Send et krav om retting til:

Valgstyret i Oslo
Rådhuset, 0037 Oslo

Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Merk at krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2019.

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall ligger også ute til offentlig ettersyn. Sametingets valgmanntall for 2019 danner grunnlag for om sametingsvalget i 2021 gjennomføres som forhåndsstemmevalg og valg på valgtinget, eller bare som forhåndsstemmevalg.

Rette feil i Sametingets valgmanntall

Er du eller andre uriktig innført eller ikke innført i manntallet? Send et krav om retting til:

Sametinget
Postboks 144
9735 Karasjok

eller

Samevalgstyret i Oslo
Rådhuset, 0037 Oslo

Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Merk at krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2019.

 

Se også: