Til innhold

St. Hallvard-medaljen

Foreslå en kandidat senest 1. mars

Alle innbyggere i Oslo kan sende inn forslag til hvem som bør få St. Hallvard-medaljen. 

Du kan sende inn forslag med en kort begrunnelse til postmottak@oslobystyre.no senest 1. mars 2019. Begrunnelsen bør si noe om hva kandidaten har gjort for Oslo for å gjøre seg fortjent til byens høyeste utmerkelse. Se gjerne liste over tidligere prismottakere før du sender inn forslag, så du ikke foreslår kandidater som allerede har mottatt den.

Tidligere mottakere av St. Hallvard-medaljen

St. Hallvard-medaljen 2019 deles ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus på St. Hallvarddagen, tirsdag 14. mai.

Om prisen

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Medaljen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Tildeling og utdeling

Drøftinger om tildeling av St. Hallvard skjer i lukket møte i forretningsutvalget, vanligvis i mars måned hvert år.  Medaljen og diplomet utdeles av ordføreren i Oslo rådhus. Det er tradisjon for at St.Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St.Hallvarddagen, 15. mai.

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956. Medaljen er ikke blitt utdelt hvert år, og det har variert fra år til år om en eller flere personer har mottatt medaljen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Thomas Bigset ved Ordførerens kontor, tlf.: 971 00 204.

Bilder og tidligere mottakere