Til innhold

St. Hallvard-medaljen

St. Hallvard-medaljen 2017

Marianne Lind og Lillebjørn Nilsen fikk St. Hallvard-medaljen i 2017. 

Marianne Lind tildeles medaljen for hennes mot til å tale, og ikke tie. Tildelingen begrunnes i Marianne Linds modige og banebrytende innsats gjennom over 30 år for incestutsatte. Hun grunnla det første støttesenteret mot incest i Oslo (SMI) og dannet basis for at det nå er slike sentre i alle fylker. Marianne Lind er en pionér. 

Lillebjørn Nilsen tildeles medaljen for stor musikalsk kjærlighet til Oslo. Tildelingen begrunnes i at Lillebjørn Nilsen har skapt sanger og musikk som forteller om og skildrer livet i Oslo. Sangene er blitt allemannseie, de brukes til allsang over hele landet. 

Les fullstendig begrunnelse for tildelingen (PDF).

Medaljen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus 12. mai.

Se bilder fra utdelingen av St. Hallvard-medaljen i 2017. 

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Medaljen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Tildeling og utdeling

Forslagene vil bli tatt med i helhetsvurderingen til forretningsutvalget, som beslutter hvem som skal få medaljen.Forslagene vil ikke bli offentliggjort. Drøftinger om tildeling av St. Hallvard skjer i lukket møte i forretningsutvalget, vanligvis i mars måned hvert år.  Medaljen og diplomet utdeles av ordføreren i Oslo rådhus. Det er tradisjon for at St.Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St.Hallvarddagen, 15. mai.

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956. Medaljen er ikke blitt utdelt hvert år, og det har variert fra år til år om en eller flere personer har mottatt medaljen.

Tidligere mottakere av St. Hallvard-medaljen

Se bilder av tidligere mottakere av St. Hallvard-medaljen

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til rådgiver Else Gro Glosvik ved Ordførerens kontor, tlf.: 23 46 13 67