Til innhold

Seniorpriser

Seniorprisene skal stimulere til nytenkning og løfte frem gode tiltak for å vise frem det beste fra eldreomsorgen.

Vinnere av seniorprisene for 2017

  • Beste aldersvennlige tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker: «Dette er mitt liv» ved Kirkens Bymisjon
  • Årets medarbeider: Runa Bosnes Engen, kulturleder på Lambertseter alders- og sykehjem

Om prisen

Oslo kommune har siden 2013 delt ut seniorpriser innen eldreomsorgen. Formålet med prisene er å anerkjenne og synliggjøre gode tiltak og enkeltarbeideres innsats.

Det deles ut to priser:

  1. Beste aldersvennlige tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker
  2. Årets medarbeider i eldreomsorgen i Oslo

Fagprisen for beste aldersvennlige tiltak er et diplom og 50 000 kroner. Prisen skal gå til tjenesten, virksomheten eller bedriften som står for tiltaket, og denne prisen kan ikke gå til en enkeltperson.

Prisen til årets medarbeider er et fotografi som er tatt av en eldre fotograf og er spesialdesignet til formålet.

Prisene for 2017 ble delt ut i et lukket arrangement for inviterte i Oslo rådhus 29. september 2017. Arrangementet var en del av Senior i Sentrum-uken 2017.

Kontaktperson for arrangementet er Siri Myhre. E-post: siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.no.

Du kan lese mer om Senior i Sentrum uken på Facebook

Tidligere vinnere

Beste aldersvennlige tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker

2016:«Datacafé» på Røa seniorsenter

Årets medarbeider

2013: Heidi Karsrud Nordal (daværende avdelingsleder Bydel Østensjø)
2014: Geir Hansen (daværende daglig leder ved Hovseterhjemmet)
2015: Bjørg Tvinnereim Moe, kulturarbeider Bekkelagshjemmet
2016: Kjersti Haug, aktivitør Sagenehjemmet

Beste tiltak for å fremme aktiv aldring blant hjemmeboende eldre

2013: «Balansekunst» i Bydel Stovner
2014: «Inn på tur» ved Bygdøy seniorsenter
2015: «Juniorgruppa» på Frogner seniorsenter (Forum for menn under 75 år)

Beste aktivitetstiltak for at beboeren opplever sykehjemmet som sitt hjem

2013: «Gjemt, men ikke glemt» ved Ammerudhjemmet
2014: Sansehagen på Lindeberg omsorgssenter
2015: Økernhjemmet/Manglerudhjemmet for prosjektet «Bedre hverdagsliv i sykehjem»

Kontaktinformasjon

Guro E. Lilleås
Mobil: 481 06 291
E-post: guro.lilleas@hel.oslo.kommune.no