Til innhold

Oslo miljøpris

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Om prisen

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale.

Nominer din kandidat

Fristen for å nominere kandidater til Oslo miljøpris 2019 er 7. april.

Du kan nominere en privatperson, en organisasjon eller bedrift. Det er lov å nominere seg selv.

Skjema for å nominere din kandidat

Kriterier for å velge kandidat

Vi ser etter kandidater som:

 • er et godt eksempel for andre
 • har gjort en innsats over lang tid for miljøet
 • har vist nytekning
 • har gjort noe som har gitt betydelige resultater for miljøet

Det er nok at kandidaten oppfyller bare ett av disse kriteriene.

Med miljøinnsats menes tiltak som:

 • gir renere vann, luft og jord
 • reduserer klimagasser, forurensning og støy
 • bevarer biologisk mangfold og verdifull natur
 • bærekraftig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall
 • miljøvennlige byggeprosjekter

Oslo miljøpris kan ikke gis til tjenestesteder i Oslo kommune, men disse kan vinne hederlig omtale.

Diplom og 50 000 kroner

Prisvinneren får 50 000 kroner. Hederlig omtale belønnes med 10 000 kroner. Både prisvinner og de som får hederlig omtale får en innrammet diplom. Prisen blir delt ut i Oslo rådhus onsdag 5. juni under Bymiljøkonferansen.

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris. Her kan du se hvem som har vunnet prisen og fått hederlig omtale tidligere.

Les mer om prisen på Oslo miljøpris sin facebook-side.

Juryen

Juryen består av fem representanter.

Medlemmene i juryen forplikter seg til å: 

 • velge ut prisvinner og hvem som skal få hederlig omtale ut fra innkomne forslag. Hvert medlem har en stemme hver, men leder av juryen har endelig bestemmelsesrett. 
 • foreslå en ny deltaker til juryen for sin gruppe neste år.

Sekretariat

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for juryens arbeid.