Til innhold

Oslo miljøpris

Oslo miljøpris 2018

Oslo miljøpris 2018 tildeles Oslo Natur og Ungdom. De får prisen for sitt utrettelige arbeid gjennom 50 år med å engasjere ungdom i miljøsaker som kollektivtilbud, luft- og støyforurensning og klimatiltak. Oslo Natur og Ungdom har også vært en pådriver for samarbeid i miljøsaker mellom ulike typer ungdomsorganisasjoner.

Miljøprisen ble delt ut av byråd Lan Marie Nguyen Berg på Bymiljøkonferansen i Oslo rådhus fredag 1. juni.

Les hele begrunnelsen for Oslo miljøpris 2018 (PDF)

Hederlig omtale

Toril Mentzoni og Helene Gallis fikk Hederlig omtale under samme utdeling for sitt arbeid med La Humla Suse og Nabolagshager. 

Om prisen

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale. ­

Nominer din kandidat

Fristen for å nominere kandidater var 13. april 2018. Ved fristens utløp 13. april var det foreslått 21 kandidater til Oslo miljøpris 2018. 

Juryen arbeider nå med å vurdere og sortere ut de beste av mange gode kandidater. 

Kriterier for å velge kandidat

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo kan fremstå som et godt eksempel for andre ved å:

 • enten ha gjort en innsats over lang tid
 • og/eller være en pioner på et område
 • og/eller ha gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre vårt fysiske miljø som for eksempel: 

 • renere vann, luft og jord 
 • reduksjon av klimagasser, forurensning og støy 
 • bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur 
 • miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall
 • miljøvennlig byggeri

Oslo miljøpris kan ikke gis tjenestesteder i Oslo kommune, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode miljøprosjekter i egen organisasjon.

Diplom og 50 000 kroner

Prisvinneren får 50 000 kroner. Hederlig omtale belønnes med 10 000 kroner. Både prisvinner og de som får hederlig omtale får en innrammet diplom. Prisen blir delt ut i Oslo rådhus fredag 1. juni under Bymiljøkonferansen.

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris. Her kan du se hvem som har vunnet prisen og fått hederlig omtale tidligere.

Les mer om prisen på Oslo miljøpris sin facebook-side.

Juryen

Juryen består av fem representanter.

Medlemmene i juryen forplikter seg til å: 

 • velge ut prisvinner og hvem som skal få hederlig omtale ut fra innkomne forslag. Hvert medlem har en stemme hver, men leder av juryen har endelig bestemmelsesrett. 
 • foreslå en ny deltaker til juryen for sin gruppe neste år.

Juryens leder

Kari-Anne Isaksen, byrådssekretær i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Medlemmer

 • Sigmund Hågvar, styremedlem i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Hege Skarrud, leder i Spire
 • Silje Bareksten, Head of Smart City i Oslo Business Region
 • Kaja Ahnfelt, prosjektleder i Restarters Oslo

Sekretariat

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for juryens arbeid. Det er ønskelig at en av miljøorganisasjonene representeres ved en ungdom.