Til innhold
Utmerkelser og priser

Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Nominer din kandidat

Fristen for å nominere din kandidat for 2019 var 1. september. 

Kort om prisen

Prisen deles ut for første gang i 2019 og skal deretter tildeles årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner som overrekkes av byråd for kultur, idrett og frivillighet på Oslo kommunes frivillighetskonferanse 8. oktober 2019.

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening.
  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
  • Prisen kan ikke gis til en kommunal aktør.

Se vedtak om statutter for Oslo kommunes frivillighetspris, sak 210 (PDF)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kan du kontakte Åshild Andrea Brekke, ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet og Kulturetaten er sekretariat for juryen.