Til innhold
Oslo bys arkitekturpris

Fullstendig katalog over kandidater 2019

I årets katalog finner du presentasjon og omtale av alle nominerte kandidater til arkitekturprisen.

Oslo bys arkitekturpris 2019 - katalog (PDF 19,1MB)

Vinner

Vega scene

Vega Scene sett om kveldenFotograf: Åse Holte

 • Adresse: Hausmanns gate 28, sentrum
 • Bruk: Kultursenter
 • Arkitekt: Asplan Viak AS
 • Byggherre: Urbanium Eiendom AS
 • Areal: 3416 m² BRA

Juryens vurdering av finalisten:

Vega scene har med sitt helstøpte arkitektoniske uttrykk blitt et friskt og imponerende tilskudd til Hausmanns gate med tre kinosaler og en teaterscene omkranset av flerbruks- og publikumsarealer. Prosjektet er svært bærekraftig i bred forstand, både økonomisk, sosialt og miljømessig. 

Byggets aktive soner langs gateløpene inviterer brukerne inn og aktiviserer gata på en forbilledlig måte.  Et blågrønt, flerfunksjonelt tak ivaretar overvannshåndtering og bidrar til biologisk mangfold.  Vega scene er godt og stillferdig integrert i bystrukturen samtidig som farge- og materialbruk utfordrer.  Innendørs har byggets lavkostpremiss gitt utslag i en helhetstankegang. Salene er utformet med svært høy grad av presisjon i en kompakt teknisk og funksjonell kjerne.  Fellesrommene er uformelle og inviterende med universell utforming integrert i flyten i bygget.
Med Vega scene har byen fått et åpent og pulserende kultursenter samtidig som byen har fått et fargerikt, vakkert men ujålete bygg – et riktig og viktig bygg for Hausmannskvartalet.

Hedrende omtale

Gateanlegg i Deichmans gate og Wilses gate

Gateanlegg i Deichmans gate og Wilses gate Fotograf: Janicke Ramfjord Egeberg

 • Adresse: Deichmans gate, sentrum
 • Bruk: Gate
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak
 • Andre aktører: Braathen Landskapsentreprenører AS
 • Byggherre: Bymiljøetaten
 • Areal: 300 m

Juryens vurdering av finalisten:

Gatetunene i Deichmans gate og Wilses gate er opprustet med dekke, møblering og beplantning samt ni større regnbed som håndterer overvannshåndteringen åpent i dagen. Bærekraftige løsninger og høy kvalitet gjør dette til et forbildeprosjekt.
Vannet er utnyttet som en merverdi for byen i form av forskjønning, opplevelse, lek og forsterking av biologisk mangfold.

Eksisterende trær er bevart og gatene er blitt aktivisert, samtidig som tilgjengelighet til alle bygg og funksjoner er ivaretatt. 
Pilotprosjektet for klimatilpasset overvannshåndtering har imponerende kvaliteter på mange nivåer – fra hovedgrep, designprinsipper til detaljering og materialvalg. Gaterommet har blitt et operativt, mangfoldig, variert og sanselig byrom som fremstår som en oase. Spesielt flotte er de store vannskulpturene som sakte leder vann fra taknedløp til regnbed via tunneler, renner og bassenger. Kommunalteknisk infrastruktur på sitt flotteste.

Nordtvet gård barnehage

Nordtvet gård barnehageFotograf: Finn Ståle Felberg

 • Adresse: Gårdsveien 7, Kalbakken
 • Bruk: Barnehage
 • Arkitekt: Morfeus arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Studio HP AS, Morfeus arkitekter AS, Holo & Holo AS
 • Byggherre: Pioner Barnehager AS
 • Areal: 1000 m² BRA

Juryens vurdering av finalisten:

Med Nordtvet gård barnehage har arkitekt og utbygger gitt et flott tilskudd til lokalområdet på Kalbakken. Det har blitt et lekent, vakkert og varig anlegg som i tillegg går svært godt med besøksgårdsanlegget og øvrige omgivelser. 

Barnehagen bygger på Reggio-Emilia-pedagogikken med fokus på barns utvikling gjennom utforskning og tolkning av omgivelsene. Bygget oppleves hverken som en typisk institusjon-, barnehage-, bolig- eller gårdshusbyggeri. Romforløpet er variert, intrikat og inspirerende og preges av dobbelt høye rom, samt rikelig dagslys, trær og beplantning hvilket innbyr til rike sanseopplevelser. Dette forsterkes i uteanlegget, der trær er tatt vare på og det kun er brukt naturlige materialer. Dette er god stedsutvikling og forbilledlig bruk av byens ressurser.

 

Nominerte

Nedre Foss gård

Nedre Foss gård Fotograf: Baard Henriksen

 • Adresse: Nordre gate 2, Grünerløkka
 • Bruk: Restaurant
 • Arkitekt: Siv.Ark. Frank Trømborg Bjørnsen/ Tuvalu Arkitekter AS/ Anderssen & Voll AS
 • Andre aktører: Siv. Ark. Jens Treider MNAL
 • Byggherre: Bellonahuset AS
 • Areal: 2200 m² BTA

Nye studentboliger på Kringsjå

Utsnitt av studentbolig med snøkledd skog i bakgrunnenFotograf: Tove Lauluten

 • Adresse: Olav M. Troviks vei 68, 70 og 72
 • Bruk: Studentboliger
 • Arkitekt: AT Plan & Arkitektur AS
 • Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo
 • Areal: 12 278 m² BRA

Rekkehus i Ullevålsveien 98 A-E

Rekkehus i Ullevålsveien 98 A-E sett fra utsidenFotograf: Jiri Havran

 • Adresse: Ullevålsveien 98 A-E, Fagerborg
 • Bruk: bolig
 • Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør AS
 • Byggherre: AS Naturbetong
 • Areal: 900 m² BRA

Rødtvet barnehage

Rødtvet barnehage sett fra utsiden. Fotograf: Tove Lauluten

 • Adresse: Sandåsveien 5
 • Bruk: barnehage
 • Arkitekt: Common Ground AS
 • Landskapsarkitekt: Bar Bakke Landskapsarkitekter AS
 • Andre aktører: HENT AS
 • Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
 • Areal: 1644 m² BTA

Torgbygget i Nydalsveien 33

Torgbygget Nydalsveien 33 Fotograf: Gitte Boge

 • Adresse: Nydalsveien 33, Nydalen
 • Bruk: Kontor og næring
 • Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: COWI AS
 • Byggherre: Avantor AS
 • Areal: 10 800 m² BRA

Tufoen

Treskulptur i skogenFotograf: Lala-Kari Tønseth

 • Adresse: Tøyenskogen, ved Tøyenbadet
 • Bruk: tursted
 • Arkitekt: Lala Tøyen
 • Andre aktører: Barn ved Tøyen skole
 • Byggherre: FAU Tøyen skole
 • Areal: 35 m²

Påmeldte

Badstueflåten Skarven

Badstuflåten SkarvenFotograf: Becky Zeller

 • Adresse: Operastranda, sentrum
 • Bruk: Flytende badstue
 • Arkitekt: Zeuthen + Stjern AS
 • Byggherre: Sørengas badstu- og helårsbadeanstalt
 • Areal: 49 m²

Boligprosjektet Eufemias hage

Boligprosjektet Eufemias HageFotograf: Eirik Evjen

 • Adresse: Dronning Eufemias gate 45, 47, 49, 51, 53
 • Bruk: Bolig, næring
 • Arkitekt: Arcasa arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: LINK arkitektur
 • Byggherre: Oslo S Utvikling
 • Areal: 13 700 m² BTA

Boligprosjektet Kværnerbyen felt B2-B5

Boligprosjektet Kværnerbyen Felt B2-B5Fotograf: Eirik Evjen

 • Adresse: Freserveien 7-17, 19-29, 31-41, 43-47
 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Arcasa arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak
 • Byggherre: OBOS Nye Hjem
 • Areal: 41 680 m² BTA

Boligprosjektet Løkkehagen

Boligprosjektet Løkkehagen Fotograf: Jiri Havran

 • Adresse: Spireaveien 4-6
 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Spor arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Byggherre: Spireaveien 6 utvikling KS
 • Areal: 16 500 m² BTA

Enebolig i Hartmanns vei 21 A

Enebolig i Hartmanns vei 21AFotograf: Studio Oslo

 • Adresse: Hartmanns vei 21 A
 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Skaara arkitekter AS
 • Byggherre: Familien Brinch Skaara
 • Areal: 153 m² BRA

Enebolig Hesjeveien 8C

Enebolig i Hesjeveien 8CFotograf: Markus Andersson

 • Adresse: Hesjeveien 8c
 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Gudmundur Jonsson arkitektkontor
 • Byggherre: Kirsten og Geir Landsverk
 • Areal: 254 m² BRA

Enebolig Rundmyrveien

Enebolig i Rundmyrveien 16Fotograf: Jiri Havran

 • Adresse: Rundmyrveien 16, Maridalen
 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Gudmundur Jonsson arkitektkontor
 • Byggherre: Målfrid Myhrer Hauge og Øystein Hauge
 • Areal: 301 m² BRA

Frogner bydelshus

Frogner bydelshusFotograf: Kontraframe-Thorbjørn Hansen

 • Adresse: Drammensveien 60
 • Bruk: Kontor
 • Arkitekt: AART/SJ architects
 • Interiørarkitekt: IARK
 • Byggherre: Norwegian Property ASA
 • Areal: 11 110 m² BTA

Holmen skole

Holmen skole Fotograf: Jiri Havran

 • Adresse: Bjørnveien 109
 • Bruk: Skole
 • Arkitekt: Arkitektkontoret Gasa AS
 • Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS
 • Andre aktører: Betonmast AS
 • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
 • Areal: 10 700 m² BTA

Kilden barnehage

Kilden barnehageFotograf: Daniel Clements

 • Adresse: Kildeveien 42
 • Bruk: Barnehage
 • Arkitekt: LINK arkitektur
 • Landskapsarkitekt: LINK arkitektur
 • Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
 • Areal: 2432 m² BTA

Park Vest i Nydalen

Park Vest i NydalenFotograf: Kari Tønseth

 • Adresse: Nydalen
 • Bruk: Park
 • Landskapsarkitekt: Lala Tøyen
 • Byggherre: Avantor AS
 • Areal: 2000 m²

Sundtbrua

SundtbroaFotograf: Rodeo Carsten Aniksdal

 • Adresse:  Akerselva ved Elgsletta
 • Bruk: Bru
 • Arkitekt: Rodeo Arkitekter
 • Andre aktører: Skanska AS
 • Byggherre: Sundtkvartalet, OBOS, Anthon B. Nielsen, Oslo kommune
 • Areal: 60 m²

Sundtkvartalet

SundtkvartaletFotograf: Dyrvik

 • Adresse: Lakkegata 53
 • Bruk: Kontor, næring
 • Arkitekt: Dyrvik arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Østengen& Bergo og Grindaker
 • Byggherre: Sundtkvartalet AS
 • Areal: 35 000 m² BTA

Sørli lekeplass

Sørli lekeplassFotograf: Adam Stirling

 • Adresse: Kolstadgata 1
 • Bruk: Lekeplass
 • Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA)
 • Byggherre:  Bydel Gamle Oslo
 • Areal: 2400 m²

Tomannsboliger Haraldsheimveien 15-17

Tomannsboliger i Haraldsheimveien 15-17 Fotograf: Herman Dreyer

 • Adresse: Haraldsheimveien 15-17
 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: R21 arkitekter
 • Byggherre: E-Eiendom
 • Areal: 600 m² BRA

Youngskvartalet

Youngskvartalet med syklisterFotograf: Tove Lauluten

 • Adresse: Youngsgate 7-9, Torggt 13
 • Bruk: Kontor og næring 
 • Arkitekt: Fabel Arkitekter (tidl. ØKAW), Felix Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Grindaker
 • Byggherre: Entra/Industri Energi
 • Areal: 7805 m² BRA

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.