Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til urbant landbruk

Frist for å søke

Søknadsfrist for 2019 var 25. januar 2019. Informasjon om søknadsfrist for 2020 kommer i midten av november 2019

Kort om tilskuddet

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som for eksempel opparbeidelse av felleshager, oppføring av dyrkekasser, bikuber og hønsehus.

Her kan du lese mer om urbant landbruk.

Hvem kan søke

Alle kan søke om midler. Dette gjelder også borettslag, sameier, boligaksjeselskaper, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo.

Kriterier for å søke

Vi gir støtte til tiltak som fremmer urbant landbruk. Vi vektlegger:

 • at tiltaket fremmer en eller flere av følgende punkter: miljø, klima, folkehelse, brukermedvirkning, integrering og entreprenørskap
 • at tiltaket fremmer økologisk produksjon og/eller bidrar til kunnskapsheving om urbant økologisk landbruk
 • at tiltaket er åpent for bred deltakelse

Se fullstendige kriterier og vilkår i forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk i (PDF 0,1MB).

Vi gir, i utgangspunktet, ikke tilskudd til tiltak som mottar støtte fra andre tilskuddsordninger i Oslo kommune med lignende formål. Ordningen omfatter ikke tilskudd til drift. 

Rapportering og regnskap

Det skal snarest mulig og senest innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet, sendes inn en rapport om gjennomføringen av, og regnskap for, tiltaket, som viser hvordan tilskuddet fra Oslo kommune er brukt.

 • Rapporten må inneholde en oppsummering av prosjektet hvor bakgrunnen, aktiviteter som er gjennomført og nøkkelerfaringer skal fremgå.
 • Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
 • Vedlagt rapporten skal det være minst 5 digitale bilder i høy oppløsning (min. 300DPI/2MB) som dokumenterer tiltaket.
 • Rapporten og regnskapet skal i tillegg følge regnskapsloven, bokføringsforskriften og de til enhver tid overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.

Last ned rapporteringskjema for tildeling av tilskudd til urbant landbruk (DOCX 0,1MB)

Tildeling

Oversikt over mottakere av tilskudd til urbant landbruk i 2019 (PDF 0,3MB).
Oversikt over mottakere av tilskudd til urbant landbruk i 2018 (PDF 0,5MB).

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddet eller søknaden, kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med 18/00247 om det gjelder generelle spørsmål om tilskuddet eller med 18/29033 om det gjelder søknaden din.

Slik søker du om tilskudd til urbant landbruk

 • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema legges ut når neste frist nærmer seg.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får tilskudd.

 • 2Motta svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får tilskudd eller avslag i mars.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes inn til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt brev fra oss. Klagen behandles av Oslo kommunes klagenemd.