Til innhold

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Frist for å søke

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

Kort om tilskuddet

Hensikten med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. I 2017 var det flere endringer i regelverket for tilskuddsordningen. For 2018 er det ingen endringer i regelverket som har betydning for søknader fra Oslo. 

Søknadsskjema, regelverk, veileder til oppdatert regelverk, søknadsprosess og årsplan er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Det kan søkes om midler til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknader i Oslo kommune 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar alle søknader og videresender til kommunene for deres prioritering. 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) mottar byomfattende søknader og søknader fra bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderest og prioriteres av bydelene selv.

Slik søker du

Gå til søkeportalen 

Søknadsskjema blir tilgjengelig fra og med 15. november. Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


Rapportering for tilskudd i 2017

Rapport og regnskap skal sendes på nettsidene til Bufdir.

 

Kontaktinformasjon
Bydel / byomfattende søknaderKontaktperson(er)Kontaktinformasjon
Frogner, Nordre Aker, Nordstrand,
St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Kjersti Varang (EHS)

E-post / telefon 23 46 11 53

 

Bydeler som prioriterer tiltak selv
BydelKontaktperson(er)E-post / telefonnummer
AlnaCarl-Fredrik Sandkroken-OlafsenE-post / 907 16 512
BjerkeTina ArnesenE-post / 958 06 496
Gamle OsloGeir Aarrestad Eriksen
Mehdad Ganji
E-post / 915 95 913
E-post / 481 69 758
GrorudTonje BrustuenE-post / 904 14 742
GrünerløkkaSigrun Øyre Gundersen
Anita Lisbakken
E-post / 901 86 034 eller 23 42 26 21
E-post / 947 94 677 eller 23 42 26 62
SageneCathrin Dahl-JohansenE-post / 920 35 819
StovnerLinda StollerE-post / 952 47 706
Søndre NordstrandCecilie Coucheron (fra 13.november)
Gry Hagen
E-post / 902 31 856
E-post / 911 25 190