Til innhold

Prosjekter og ekstraordinære tiltak i Bydel Østensjø

Frist for å søke

Midlene til prosjekter og ekstraordinære tiltak er brukt opp for 2018. Dersom det blir bevilget midler, kan du søke igjen fra 2019. 

Kort om tilskuddet

Den økonomiske rammen for ordningen er på 270 000 kroner i 2018.

Kriterier for å søke

 • Aktiviteten er rettet mot bydelens innbyggere
 • Aktiviteten er i hovedsak basert på frivillig arbeid
 • Aktiviteten er ikke en del av næringsvirksomhet
 • Budsjett for prosjektet er beskrevet, evt. ligger vedlagt
 • Rapportering fra evt. tidligere tildelinger er levert 

Midler til prosjekter og ekstraordinære tiltak vedtas årlig i forbindelse med budsjettbehandling.

Les retningslinjer for å søke støtte til prosjekter og ekstraordinære tiltak (PDF 0,1MB)

Rapportering

For rapportering kan du bruke vårt rapporteringsskjema på tildelte midler (PDF, 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Torunn Nyrnes
E-post: torunn.nyrnes@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 85 61

Slik søker du prosjekter og ekstraordinære tiltak

 • 1Fyll ut søknaden

  Midlene til prosjekter og ekstraordinære tiltak er brukt opp for 2018. Dersom det blir bevilget midler, kan du søke igjen fra 2019.

 • 2Send inn søknaden

  Du kan sende søknaden inn per e-post til postmottak@bos.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknader mottas

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtteordninger blir behandlet i bydelsutvalget og starter med åpen halvtime.

 • 3Søkere får tilbakemelding

  Alle søkere blir tilskrevet når vedtak er fattet av bydelens kulturutvalg. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av penger

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Du kan også klage på tildelt beløp. Klagen skal sendes til Bydel Østensjø innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til søker. Du kan sende klagen inn per e-post til postmottak@bos.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo.