Til innhold

Befolkningens landbakgrunn

Ved inngangen til 2017 bodde det 218 777 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkningen utgjorde på dette tidspunktet 32,8 prosent av byens folkemengde. For ti år tilbake, ved inngangen til 2004, utgjorde innvandrerbefolkningen 22 prosent av folkemengden. En stor del av Oslos befolkningsvekst de siste årene skyldes innvandring. 

Ved inngangen til 2017 utgjorde personer med bakgrunn fra Asia 39,9 prosent av byens innvandrerbefolkning, mens 17,6 prosent hadde afrikansk bakgrunn. Personer med europeisk landbakgrunn (utenom norsk) utgjorde 37,9 prosent av innvandrerbefolkningen. 

Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved inngangen til 2016 er:

  • Pakistan: 23 010 personer
  • Polen: 16 624 personer
  • Somalia: 15 137 personer
  • Sverige: 13 018 personer

Litt under 52 500, eller nesten en fjerdedel av innvandrerbefolkningen, er født i Norge av to innvandrerforeldre. Resten, nesten 166 500, selv har innvandret. Av disse har vel 63 000 innvandret til Norge etter 2009. Denne gruppen, med botid i Norge på 6 år eller mindre, utgjør 28,9 prosent av byens innvandrerbefolkning. 

Innvandrerbefolkningen er ujevnt fordelt i byen. I bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand har litt over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn. Bydelene med lavest andel med innvandrerbakgrunn er Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand, alle med andel på vel 17 prosent.

Se statistikk over befolkning etter landbakgrunn