Til innhold

Ny visuell identitet i Oslo kommune

Hva

Oslo kommune får ny helhetlig visuell identitet i 2019. Det betyr at vi skal fremstå med én felles visuell identitet i alle våre digitale og trykte flater. Ny visuell identitet vil inneholde forslag til logo basert på byvåpenet. Forslaget skal behandles av bystyret i løpet av 2018. 

Målet med én felles visuell identitet er å tydeliggjøre opplevelser, tjenester og tilbud fra Oslo kommune, slik at du ser hva fellesskapets midler går til. Oslo kommune vil spare store summer på å forvalte kun én identitet, fremfor et hundretalls ulike identiteter, slik vi har nå. Ny helhetlig identitet, sammen med Oslo kommunes digitale transformasjon, vil bidra til å styrke dialogen med deg som innbygger.

Alle 50 000 ansatte i Oslo kommune får en ny, moderne og brukervennlig designmanual. Designmanualen skal inneholde maler for hvordan vi skal jobbe profesjonelt med visuell kommunikasjon, samt et nytt digitalt designverktøy for alle ansatte. Ansatte skal kunne lage enkle grafiske trykksaker selv, som plakater, invitasjoner, brosjyrer og lignende, samt digitale filer til bruk i eksempelvis sosiale medier og infoskjermer. Et internt designverktøy vil begrense bruken av av eksterne byråer og kostbar programvare, og kommunen vil spare tid, ressurser og penger. 

Alle virksomheter i kommunen får plass til en selvstendig identitet innenfor det grafiske rammeverket, slik at innbyggere enkelt kan skille de ulike virksomhetene og tjenestene fra hverandre. 

Oslo kommune samlet i én helhetlig osloidentitet

I ny designmanual skal alle virksomheter i Oslo kommune samles under en felles visuell identitet. Elementer fra byvåpenet; møllesteinen, borgkronen og pilspissen, danner grunnlaget for den nye visuelle identiteten. Fargepaletten er hentet fra Oslos bybilde, og skrifttypen er dratt ut fra byens gamle skilter. 

Helhetlig osloidentitet

Med ny visuell identitet skal Oslo kommune bli en tydelig og helhetlig aktør for innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere. Både nasjonalt og internasjonalt.Med ny visuell identitet skal Oslo kommune bli en tydelig og helhetlig aktør for innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere. Både nasjonalt og internasjonalt.. Fotograf: Arvid Malde

 

Ny visuell identitet baseres på elementer fra byvåpenet: møllesteinen, borgkronen og pilspissen.Ny visuell identitet baseres på elementer fra byvåpenet: møllesteinen, borgkronen og pilspissen.. Fotograf: Arvid Malde

Ny visuell identitet baseres på elementer fra byvåpenet: møllesteinen, borgkronen og pilspissen.Ny visuell identitet baseres på elementer fra byvåpenet: møllesteinen, borgkronen og pilspissen.. Fotograf: Arvid Malde

Fargene er hentet fra bybildet i Oslo. Osloblå, trikkene og fjorden, våre grønne lunger og miljøhovedstaden, og Oslos fasadefarger.Fargene er hentet fra bybildet i Oslo. Osloblå, trikkene og fjorden, våre grønne lunger og miljøhovedstaden, og Oslos fasadefarger.

 

Oslo kommune får ny skrifttype som skal brukes i alle flater. Oslo Sans er inspirert av gamle skilt som fortsatt er synlig i bybildet.Oslo kommune får ny skrifttype som skal brukes i alle flater. Oslo Sans er inspirert av gamle skilt som fortsatt er synlig i bybildet.

Oslo kommune får ny skrifttype som skal brukes i alle flater. Oslo Sans er inspirert av gamle skilt som fortsatt er synlig i bybildet.Oslo kommune får ny skrifttype som skal brukes i alle flater. Oslo Sans er inspirert av gamle skilt som fortsatt er synlig i bybildet.

Forslag til ny logo

Oslo kommune anbefaler å utvikle en logo basert på byvåpenet. Vi ser til Stockholm, Helsinki og København som alle har gjennomført tilsvarende arbeid for å være en tydelig avsender i alle kommunikasjonsflater. Dagens byvåpen for Oslo vil fortsatt brukes ved historiske og høytidelige anledninger med sterk kobling til tradisjon.

Dagens byvåpen er svært detaljert og inneholder mange farger. Tester med byvåpenet viser at det er komplisert å bruke i kommunens kommunikasjonskanaler, og Oslo ser derfor på en forenkling. Testene viser at det er vanskelig for svaksynte å tyde byvåpenet i flere flater. Dagens byvåpen svarer heller ikke på anbefalte krav om universell utforming.

Byvåpenet har vært utformet på ulike måter gjennom historien. Oslo kommune har vært svært opptatt av å ivareta byvåpenets historie i prosessen. For å gjøre logoforslaget mer gjenkjennelig er St. Hallvard forstørret, som også er byvåpenets bærende element. Sirkelformen med borgkronen er unik for Oslo og det samme gjelder atributtene til St. Hallvard; tre piler og møllesten. I forslaget om fornye byvåpen er det tatt hensyn til heraldiske føringer om et klart og enkelt byvåpen. Det er gjort en grundig vurdering av detaljeringsnivå og enkeltelementer.

Oslo kommune foreslår å fornye byvåpenet for å være en tydelig avsender.Oslo kommune foreslår å fornye byvåpenet for å være en tydelig avsender.. Fotograf: Ekely, VisitOslo/Thomas JohannessenLast ned: Høyoppløselig fil for trykk (PDF 36 MB)

Hvorfor

Oslo kommune har i dag en foreldet designmanual fra 1997 og mangelfulle verktøy for å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne. Designhåndboken mangler føringer for universell utforming og digitale flater.

En foreldet designmanual har ført til at kommunen har over 200 ulike avsenderidentiteter. Med så mange visuelle identiteter er det vanskelig for innbygger å forstå hvilke tjenester og tilbud som kommer fra kommunen, og med det se hva fellesskapets midler blir brukt på. Fragmenteringen koster kommunen anslagsvis 40 millioner i året.

Hvem

Prosjektet ble igangsatt i 2015 av forrige byråd, og er et administrativt prosjekt i kommunen. Prosjektet ledes av kommunikasjonsseksjonen ved Byrådslederens kontor, og gjennomføres med bred involvering fra innbyggere, næringsliv, samarbeidspartnere og ansatte i kommunen. Oslo kommune har inngått en avtale med Creuna AS for bistand til utvikling av ny visuell identitet og ny digital designmanual med tilhørende designverktøy for alle 50 000 ansatte.

Når

Ny visuell identitet behandles i bystyret i løpet av 2018. Innbyggere og næringsliv vil oppleve disse endringene fra og med 2019. Den nye visuelle identiteten vil fortløpende bli implementert når det likevel er behov for reparasjoner og utskiftninger. Ny visuell profil har en implementeringsfase frem til 2024.

Kontakter

Konstituert kommunikasjonssjef

Bente M. D. Bastiansen

Mobilnummer: 917 30 923

E-post: bente.bastiansen@byr.oslo.kommune.no

 

Kommunikasjonsrådgiver

Anne Aagaard

Mobilnummer: 952 38 460

E-post: anne.aagaard@byr.oslo.kommune.no

 

Kommunikasjonsrådgiver

Hanne Rønning Jorud

Mobilnummer: 414 32 615

E-post: hanne.jorud@byr.oslo.kommune.no