Til innhold

Ny visuell identitet i Oslo kommune

Hva

Med ny visuell identitet skal Oslo kommune kommunisere som én helhetlig aktør og vise hva som er tjenester, tilbud og opplevelser fra kommunen. Forslaget skal behandles av bystyret i løpet av våren 2019. 

Hvorfor

Felles visuell identitet skal styrke Oslo kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Oslo kommune står bak, for alle som har kontakt med kommunen. Oslo kommune ønsker å spare store summer på å forvalte kun én identitet, fremfor 200 ulike logoer, slik det er i dag. Ansatte i kommunen får felles malverk og bildearkiv, og et nytt innovativt designverktøy for enkle grafiske produksjoner, slik at de får lik mulighet til å jobbe profesjonelt og effektivt med visuell kommunikasjon.

En felles osloidentitet

Den nye visuelle identiteten har hentet all inspirasjon fra Oslos bybilde og Oslos historie. Vi skal bruke en felles skrifttype med inspirasjon fra skilt i Oslo og vi drar ut en mangfoldig fargepalett fra Oslos vakreste fasader. Det visuelle rammeverket er basert på former fra byvåpenet. 

Forslaget i ny visuell identitet er å benytte ny Oslologo som et felles avsendermerke i kommunikasjon med våre målgrupper. Oslologoen er utviklet med prinsipper om å være tydelig, universelt utformet og optimal for alle flater. Logoen er basert på Oslo byvåpen. 

Oslo byvåpen vil benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, og ved kunstneriske og historiske gjengivelser. 

En fargepalett over kommunens nye farger

Den nye skrifttypen Oslo SansFargene er hentet fra bybildet i Oslo. Osloblå, trikkene og fjorden, våre grønne lunger, Oslo europeisk miljøhovedstad. og Oslos fasadefarger. Skrifttypen Oslo Sans er inspirert av skilt.

Hvem

Prosjektet ble igangsatt i 2015 av forrige byråd, og er et administrativt prosjekt i kommunen. Prosjektet ledes av kommunikasjonsseksjonen ved Byrådslederens kontor, og gjennomføres med bred involvering fra innbyggere, næringsliv, samarbeidspartnere og ansatte i kommunen. 

Oslo kommune har inngått en avtale med Creuna AS for bistand til utvikling av ny visuell identitet og ny digital designmanual med tilhørende designverktøy.

Når

Ny visuell identitet behandles i bystyret i løpet av våren 2019. Innbyggere og næringsliv vil oppleve disse endringene i løpet av året. Den nye visuelle identiteten vil fortløpende bli implementert når det likevel er behov for reparasjoner og utskiftninger. Ny visuell profil har en implementeringsfase frem til 2023. Det vil likevel være flater, eksempelvis i bybildet og på bygg, som ikke vil oppgraderes innen 2023, av praktiske og økonomiske hensyn.

Illustrasjon av to mennesker som sitter på de nye geometriske formene i blått

Kontakter

Konstituert kommunikasjonssjef

Bente M. D. Bastiansen

Mobilnummer: 917 30 923

E-post: bente.bastiansen@byr.oslo.kommune.no


Kommunikasjonsrådgiver

Hanne Rønning Jorud

Mobilnummer: 414 32 615

E-post: hanne.jorud@byr.oslo.kommune.no

 

Se saken i eInnsyn