Til innhold

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du i eInnsyn.


Kristin Kaus

BU-konsulent

Telefon: 907 44 608

E-post:

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ. Bydelsutvalget velges direkte i eget bydelsvalg. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelen.

  • Politiske saker St. Hanshaugen bydelsutvalg
  • Arkiv politiske møter og saker 2004 - 2014

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Kroepelien, Anne Christine (Høyre)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 907 88 291

Isene, Isa Maline Alstadius (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 952 82 315

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 980 17 078

Wennesland, Vegard Grøslie (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 909 28 963

Utvik, Torild Lien (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 52 001

Frøyen, Ingrid Walseth (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 992 70 516

Iversen, Irma (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 926 49 421

Stene, Trygve (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 934 80 015

Anker-Nilssen, Paal (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 992 37 929

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 901 27 108

Hervig, Sindre (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 900 17 463

Buchanan, Sindre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 922 92 525

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678

Gustavsen, Margrethe (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 958 73 471

Ghannam, Mohammad (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 455 55 025