Til innhold
Politikk Bydel Søndre Nordstrand

Søndre Nordstrand bydelsutvalg


Jan Lund Segtnan

BU-sekretær

Telefon: 414 06 377

E-post:

Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Bydelsutvalget avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. De har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver, vedtar bydelens budsjett, fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og er bydelens folkevalgte organ.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015–2019. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Tariq, Shahbaz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 930 63 545

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Dolmen, Anne Lena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 413 29 697

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 959 97 487

Salam, Tahir Mahnood (Arbeiderpartiet)

Leder av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 922 81 366

Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 976 06 038

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 904 72 447

Dar, Arooj Zahid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 938 21 930

Andersson, Arild (Høyre)

Nestleder av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 415 43 842

Butt, Talat M. (Høyre)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 928 07 444

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 472 26 832

Beck, Kenneth (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 957 53 232

Riksaasen, Guri (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 90 848

Eriksen, Lillan Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 469 69 033

Sandnes, Cathrine (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 992 63 831

Rønning, Tore (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 402 01 483

Ashraf, Umar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 986 18 128

Sandnes, Anne-Lise (Arbeiderpartiet)

Medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 934 29 012

Al-Smarai, Omar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 979 76 697

Mahamud, Hodan Gedi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 974 68 251

Nwosu, Mariel Sand (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 977 31 241

Sundal, Gunnar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 11 358

Lie, May Bente (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 950 85 574

Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 918 07 647

Anene, Steven (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 906 99 570

Gjersrud, Tove (Høyre)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Stylo, Edyta (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 918 86 170

Mahmood, Iftikhar (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Hagen, Johnny (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 938 04 007

Zarbell, Bjørn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 932 38 401

Novset, Ulf (Høyre)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 911 27 837

Beck, Tharald (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 978 08 977

Berge, Odd Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 905 24 004

Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Larsen, Erlend Tynning (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Jonassen, Erlend (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 89 525

Raja, Mohammad Iqbal (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 930 64 843

Sultan, Shoaib M (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 997 36 409

Dubrau, Christian Alexander (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 466 11 651

Corneliussen, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Lie-Hagen, Kristina Moreno (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 977 37 840

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 918 25 645

Marsdal, Kjersti Engen (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 414 79 513

Sheikh, Rameen Najam (Rødt)

Varamedlem av Miljø- og byutviklingskomiteen
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 72 310

Volder Rutle, Elin (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 992 49 188