Svarttjern lekeplass

Svarttjern lekeplass gjenoppstod i ny og forbedret drakt våren 2024.

Her troner et klatrestativ med to store tårn og det er en lang sklie i skogen. I tillegg har plassen blant annet en fugleredehuske, sandkasse og fine arealer for frilek.

Lek ved skogen

Barn ved Svarttjern skole har bidratt med innspill til hva de ønsket seg av lekeelementer. Klatring og sklie sto høyt på ønskelista. Et av målene for den nye plassen er også å dra leken videre inn i skogen. Fallunderlaget er av flis og andre naturlige materialer.

Fasiliteter

  • Sklie ned fra skogen
  • To store leketårn med ulike lekeelementer
  • Fugleredehuske
  • Sandlek
  • Sittemuligheter
  • Beplantning
  • Balansestolper
  • Vannlekeplass
  • Toalett
  • Badeplass

Arbeidet er finansiert gjennom Områdeløft Romsås og Grorud, og er et samarbeid mellom Bydel Grorud og Bymiljøetaten.

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Odvar Solbergs vei 116
0973 Oslo