Regler for ferdsel ved Maridalsvannet og andre drikkevannskilder

Det er ikke lov å forurense drikkevannskildene. Derfor er det strenge regler mot å oppholde seg i og ved Maridalsvannet, Elvåga og omkringliggende vann.

Disse reglene gjelder for ferdsel ved drikkevannskilder

Oslos vannkilder ligger i ulike områder av marka som brukes flittig. Det er viktig å begrense bruk og ferdsel tett på vannkildene slik at vi forhindrer lokal forurensning.

Følgende regler gjelder for enhver som oppholder seg innenfor restriksjonsområdene, markert i rødt på kartet.

Det er ikke tillatt

 • å bade, fiske, pilke, krepse, ferdes med båt eller på annen måte forurense vannet.
 • å slå seg ned (raste) nærmere enn 50 meter fra vann, bekker og elver.
 • å slå leir (overnatte) i åssidene ned mot vann, bekker og elver. Dette gjelder også hengekøyer.
 • å la hunder være løse nærmere enn 50 meter fra innsjø eller elver, og avføring skal tas med. (Hunder under lovlig jakt er unntatt).

I tillegg ber vi publikum om å ikke mate fugler.

Her gjelder reglene for ferdsel ved drikkevannskilder

Kart over områdene hvor reglene gjelder

 • Maridalsvannet
 • Skjersjøen
 • Dausjøen
 • Langliavatnet
 • Kringla
 • Alnsjøen
 • Breisjøen
 • Svartkulp
 • Elvåga
 • Nøklevann (kun ved beredskapstilfeller)

Maridalsvannet er Oslos hovedvannkilde. Råvann fra Maridalsvannet renses og sendes deretter ut til byen som drikkevann. Vann som ligger omkring Maridalsvannet knyttes til hovedkilden via bekker og elver, derfor er flere vann omfattet av restriksjonene.

I tillegg brukes Elvåga som drikkevannskilde for innbyggere i Oslo sør.

I 2028 vil Oslo også benytte Holsfjorden som vannkilde for produksjon av drikkevann.

Gjeldende lovverk for ferdsel ved drikkevannskilder

Drikkevannsforskriften § 4 Forurensning

Drikkevannsforskriften § 30 Straff

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har myndighet til å bortvise personer som ikke overholder bestemmelsene som gjelder innenfor restriksjonsområdene for drikkevannshensyn.

Vaktmannskap patruljerer i marka og rundt drikkevannskildene.

Overtredelse av bestemmelsene er straffbart.