Besøksgårder

Nordre Lindeberg gård

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

Postadresse

Postboks 636 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse

Strømsveien 350 , 1081 OSLO

Nordre Lindeberg gård

Nordre Lindeberg gård er en besøksgård som er åpen for alle. Vi ønsker å formidle kunnskap om de vanligste husdyrene i norsk landbruk, og har et mangfoldig dyrehold. På gården har vi også en aktiv landbruksproduksjon med melk og kjøtt. 

Gården ligger nord i Groruddalen, mellom Furuset og Lindeberg.

Gårdsbesøk for skoler og barnehager

Vi tilbyr gårdsbesøk for skole- og barnehagegrupper fra Oslo. Gårdsbesøkene er gratis.

 

Åpen gård 

Familier og enkeltpersoner er velkomne til å besøke fjøset i hele vår åpningstid. Kommer du innom når vi har skole- eller barnehagegrupper på besøk ber vi om at du tar hensyn til dette, slik at gruppene ikke forstyrres. 

Det er ikke tillatt med hund på gården.

 

Åpningtider åpen gård

Alle dyrene er nå flyttet ut på beite og vi har sommerstengt. Du er velkommen til å besøke gården og dyrene fra 10. august. 

Transport og parkering

Vi har ca. 10 p-plasser ved innkjøringen fra veien. P-plasser på gården er forbeholdt fysisk utviklingshemmede og ansatte.

Reis gjerne kollektivt til oss! Vi har både buss og bane i nærheten. Se ruter.no for mer informasjon om rutetider. 


Seksjonssjef i Bymiljøetaten

Inge G. Kristoffersen

E-post:

Driftsleder

Henriette Sæbø

E-post:

Publikumskontakt

E-post: