Atelierene i Oslo kommune - generell informasjon

Kontakt

E-post

Atelierene i Oslo kommune - generell informasjon

Når kommunen har ledige atelier, finner du disse i oversikten over lokaler til leie. Du kan også få varsel på e-post når ledige lokaler blir utlyst. Meld deg på varsling om ledige atelierer

Mer enn 220 kunstnere har subsidierte arbeidslokaler gjennom Kulturetaten i Oslo kommune, i tillegg til Rådhusets forvaltningstjeneste som forvalter 3 vederlagsfrie atelierer i Rådhusets østre tårn. 

De fleste atelier finner du på en av kultureiendommene i Oslo kommune

Tildeling av atelier 2020/2021


Den 13. oktober 2020 utlyste Oslo kommune ved Kulturetaten ledige arbeidslokaler med subsidiert husleie på etablerte kunstsenter i Kirkeristen, Hvervenbukta, Frysja, Trosterudvillaen, Olaf Ryes plass 2, samt bolig med atelier på Frysja.

I tillegg til dette har vi fylt tomme lokaler med aktivitet, og tilgjengeliggjort Waldemar Thranes gate 70 (Ila pensjonat) og Myntgata 2 som ateliersenter.

Vi fikk inn søknader fra 304 søkere ved søknadsfristen 2. november 2020. Det var anledning til å søke om inntil seks lokaler. Søknadene som utvalget har behandlet bærer jevnt over preg av et svært høyt faglig nivå.

Se vedtaket om tildeling for 2020/2021 (PDF 0,1MB)

Kapasitet

Størrelsen på atelierene varierer fra 10 til 180 kvadratmeter.

Pris

Atelier varierer i pris, fra vederlagsfrie kontrakter i Oslo rådhus til sterkt subsidierte satser til tilnærmet kostnadsdekkende leie. Arbeidslokaler med subsidiert husleie har faste forutsigbare leiesatser for husleie, felleskostnader og energi med henholdsvis 316, 192, og 228 kroner per kvadratmeter per år.

Oslo kommunes formål for utleie av atelierer på subsidierte vilkår, er å gi kunstnere i Oslo rammer som skal styrke grunnlaget for å være en skapende og utøvende kunstner. 

Fasiliteter

Ulike kunstformer krever ulike fasiliteter og det er enhver kunstners eget ansvar å sørge for at et lokale er egnet til eget bruk. Oslo kommune har arbeidslokaler som egner seg for billedkunst, videokunst, tredimensjonale kunstformer, musikk, dans, brukskunst, kunsthåndverk, og drama.

Kriterier

Lokaler tildeleles på bakgrunn av Forskrift om tildeling av arbeidslokaler i Oslo kommune.

  • Atelier kan bare tildeles profesjonelle kunstnere som har folkeregistrert adresse i Oslo, er bosatt i Oslo og har sitt virke i Oslo.
  • Unntak fra bostedskravet gjelder søkere til gjesteatelier, som også kan komme fra andre steder i Norge eller utlandet (se forskriften § 6).
  • Kunstnerne må ha kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon som hovedbeskjeftigelse for å kvalifisere til vurderingen.
  • Aktiviteten skal synliggjøres gjennom dokumentert deltagelse på ulike utstillinger og andre utmerkelser som stipend og deltagelse på ulike kunstarenaer.
  • Unge kunstnere i etableringsfasen har et redusert krav til aktivitet (se forskriften § 7).

Vi anbefaler også at søkere gjennomgår Kulturetatens standardiserte kontraktsmal for utleie av atelier ("kulturkontrakten"), som viser gjeldende bestemmelser om bruk av Oslo kommunes atelier.

Tildeling

Tildeling av atelier gjøres av et tildelingsutvalg. Utvalget har representanter oppnevnt av Oslo kommune og representanter innstilt av Norske Kunsthåndverkere og hovedorganisasjonen til Norske Billedkunstnere. Kulturetaten er sekretariat for utvalget.

Tildeling og bruk av atelier reguleres av forskriften om tildeling av arbeidslokaler i Oslo kommune, som skal sikre forutsigbarhet og likebehandling av kunstnere som søker om subsidierte arbeidslokaler. 

 

Periode

Oslo kommune gir forutsigbare rammer for byens kunstnere. Dette innebærer fast husleie og felleskostnader samt kontrakter med kontraktlengder fra ett til ti år.