Lokaler og uteområder til lån og leie

Kontakt

Atelierer – generell informasjon

Når kommunen har ledige atelier, finner du disse i oversikten over lokaler til leie. I tillegg vil alle atelierer kunngjøres i avis.

Oslo kommune har over enn 160 atelierer for profesjonelle kunstnere.Mer enn 220 kunstnere har atelier gjennom Oslo kommune.

Kulturetaten forvalter 160  atelierer med subsidiert husleie og Rådhusets forvaltningstjeneste forvalter tre vederlagsfrie atelierer i Rådhusets østre tårn. 

De fleste atelier finner du på en kultureiendom. Her finner du en oversikt over kultureiendommer i Oslo kommune

Kapasitet

Størrelsen på atelierene varierer fra ti til 180 kvadratmeter.

Pris

Atelier varierer i pris, fra vederlagsfrie kontrakter i Oslo rådhus til sterkt subsidierte satser. Arbeidslokaler med subsidiert  husleie har faste forutsigbare leiesatser for husleie, felleskostnader og energi med henholdsvis 316, 192, og 228 kroner per kvadratmeter per år.

Oslo kommunes mål for utleie av atelierer på subsidierte vilkår, er å gi kunstnere i Oslo rammer som skal styrke grunnlaget for å være en skapende og utøvende kunstner. 

Fasiliteter

Ulike kunstformer krever ulike fasiliteter og det er enhver kunstners eget ansvar å sørge for at et lokale er egnet. Oslo kommune har arbeidslokaler som egner seg for billedkunst, videokunst, tredimensjonale kunstformer, musikk, dans, brukskunst, kunsthåndverk, og drama.

Kriterier

Man må være folkeregistrert i Oslo for å søke atelier. I tillegg tilrettelegger vi gjesteatelier for besøkende kunstnere fra innland og utland.

Periode

Oslo kommune gir forutsigbare rammer for byens kunstnere. Dette innebærer fast husleie og felleskostnader samt kontrakter med løpetid fra ett til ti år.