Til innhold
Kultureiendommer

Oslo ladegård

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Om kultureiendommen

Oslo ladegård er en staselig lystgård fra barokkepoken, og ligger i hjertet av Oslos middelalderby. Hovedhuset er fra 1720-årene, og rommer flotte salonger med interiører fra 17- og 1800-tallet. Middelalderhallen i kjelleren er en del av første etasje i bispeborgen fra 1200-tallet.

Navnet Ladegården har bakgrunn i at området som utgjorde middelalderbyen Oslo ble utlagt til ladegård for Akershus slott etter at Christiania ble anlagt i 1624. Som ladegård skulle den være med på å sikre forsyninger til festningen. Deler av dette området ble kalt Oslo ladegårds søndre eng, og har i dag gitt navn til Sørenga.

Huset er bygget i 1725, på kjellermurene etter borgermester Christen Mules gård, der kong James (Jakob) VI av Skottland (senere James I av England) og prinsesse Anna ble gift i 1589. I kjelleren finnes rester av Oslos bispeborg fra 1200-tallet. Ladegården er åpen for omvisninger.

Eiendommens hage, som gikk omtrent ned til sjøkanten sent på 1700-tallet, ble rekonstruert og gjenåpnet i 1999 på grunnlag av et mønster fra 1779. Et rom fra bispeborgen er rekonstruert like ved siden av Ladegården («Bisp Nikolas' kapell»).

Ladegården café

Omvisninger

Hver søndag i perioden juni – september er det gratis omvisninger i Middelalderbyen klokken 13:00. og i Ladegården klokken 15:00. Omvisningene varer i cirka en time. Møt opp ved Oslo ladegårds barokkhage.

På utvalgte gratisomvisninger i Middelalderbyen vil det bli gjesteopptredener av dyktige formidlere med ulike spesialiteter. Se nærmere informasjon i kalenderen nedenfor.

Omvisningene tilbys også som gruppeomvisning. Se priser og betingelser lenger ned på siden.

Omvisninger i middelalderbyen

I løpet av omvisningen får du:

 • Lære om Oslos eldste historie og innføring i Gamlebyens historie.
 • Høre om bispemakt og kongemakt, håndverk, handel og levekår.
 • Oppleve de bevarte rommene i Olavsklosteret, og høre om livet i kloster og kirke.
 • Se ruinene av St. Hallvardskatedralen, og Clemenskirken eller Mariakirken og Kongsgården.
 • Se tuftene av en bygård fra middelalderen, lære om dagligliv, matvaner og bybrann.

Omvisninger i Oslo ladegård 

I løpet av omvisningen i Oslo ladegård får du:

 • Lære om Oslos historie fra middelalderen til i dag, med Ladegården som utgangspunkt.
 • Oppleve Bisp Nikolas’ vinterhall fra 1200.
 • Høre om kongebryllupet i 1589 og hekseforfølgelsene som fulgte i kjølvannet.
 • Oppleve de flotte salongene i barokk-, rokokko- og Louis Seize-stil.
 • Høre litt om noen av Ladegårdens markante eiere.

Priser og betingelser for gruppeomvisninger

 • 700 kroner (dagtid hverdager)
 • 1 000 kroner (kveldstid og helg)
 • tillegg per deltaker:
 • Voksne: 100 kroner
 • barn, studenter og pensjonister: 50 kroner

Inntil 40 deltakere per gruppe.
Skoleklasser koster 500 kroner (inntil 30 elever).

Send en e-post til oslo.ladegard@kul.oslo.kommune.no for bestilling. 

Kontakt

Telefon

22 19 44 68

E-post

Besøksadresse

Oslo gate 13, 0192 OSLO

Ladegården ligger i krysset Oslogate og Bispegata. Inngang fra hagesiden i Bispegata. Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Leiemuligheter

Bedrifter og foreninger kan leie Ladegården til arrangementer med et kulturelt tema eller tilsnitt – for eksempel en omvisning eller en konsert.

 • Det er alltid personale til stede.
 • Servering bestilles via Ladegården.

Kapasitet

Ladegården er godkjent for inntil 100 personer, men er best egnet for grupper på inntil 50 personer.

Tidspunkt

Ladegården er i utgangspunktet tilgjengelig for leie hele året, men middelalderkjelleren er kald vinterstid. Her er det for øvrig ikke mulig med matservering.

Pris

 • Middager, møter og seminarer: 10000 kroner, + 700 kroner per time.
 • Konserter og kulturarrangementer: 5000 kroner for inntil 4 timer.
 • Vielser: 7000 kroner

Fasiliteter

 • Autentisk, historisk atmosfære
 • Projektor og lerret
 • Overhead
 • Internett (ikke trådløst)
 • Mulig å bestille lunsj eller middag
 • Omvisning
 • Vielser i middelalderkjelleren
 • Konsertlokale for intime konserter

Kontakt for utleie

Ann-Katrin Olsen

Telefon: 22 19 44 68

E-post:

Kriterier

 • Spesielt lokale for seminarer, møter og middager.
 • Lokalene leies også ut til intimkonserter, men lydutstyr og sceneplattinger er ikke tilgjengelig.
 • Middelalderkjelleren kan benyttes som et stemningsfullt lokale for vielser.
 • Alle arrangement skal ha et kulturelt tema eller tilsnitt.
 • Ladegården leies ikke ut til privatpersoner/private arrangementer utover dette.

Bestilling