Til innhold

Bånkall gård

Om kultureiendommen

Det første skriftlige materialet om Bånkall er å finne i biskop Eysteins jordebok fra 1361 der gården blir omtalt som ”Barna Karls Rudi”, eller i modernisert form: Barnakarlsrud, som betyr "rydningen til mannen med mange barn".

Gjennom tidene har navnet utviklet seg til dagens Bånkall. Som navnet sier, er gården en rud-gård. Disse hadde sin opprinnelse fra nyryddingen i middelalderen i tiden mellom år 1000 og 1350.

Som alle andre gårder nord i Østre Aker lå gården øde under pestbølgene rundt 1350. Bånkall var kirkegods frem til reformasjonen i 1537, og siden ble eiendommen krongods. Den ble solgt videre i 1662 til borgermester Nils Lauritssøn, og senere har den tilhørt flere gårdbrukere i Østre Aker. Ved folketellingen i 1801 bodde det 17 personer på Bånkall.

Våningshuset på gården består av to stuer med portrom i midten. Den ene er fra 1700-tallet, den andre fra 1800-tallet. På gården er det også blant annet låve og stabbur fra 1800-tallet, og et bryggerhus fra slutten av 1700-tallet. Her finnes også en potetkjeller fra 1830, hvor det over inngangen er hugget inn ”B.B. 1830”. Initialene tilhørte Botolf Bondkall, som eide gården på denne tiden. Han anla for øvrig også i 1822 en mølle i Tokerudbekken, Bondkall Brug. En av møllesteinene ligger fortsatt i hagen. Våningshusene på gården ble rammet av brann i 1996, men ble restaurert.

I perioden 1836 til 1846 var det skysstasjon og skjenkestue her. Veien, som fortsatt er synlig, gikk langs våningshuset. Fra 1846 var det hvilestue på Bånkall fram til Trondheimsveien igjen endret trasé rundt 1860. 

Gårdsanlegget med åtte mål tomt ble i 1994 overtatt av Oslo kommune.

Kontakt

Besøksadresse

Trondheimsveien 640, 0964 OSLO

Leiemuligheter

Lokalet rommer to stuer, peisestue, kjøkken og toalett.

Kapasitet

Lokalet er godkjent for 30 personer.

Pris

Leie hverdager: 1500 kroner

Leie fredag,lørdag eller søndag: 2500 kroner per dag

Leie av to dager i forbindelse med helg: 3500 kroner

Leie av hele helgen fredag til søndag: 6000 kroner

Fasiliteter

  • Kjøkkenet er et anretningskjøkken.
  • Det er ikke er lagt til rette for å lage matretter fra bunnen av. Det er kun et tilbud om å varme opp, eller holde tilkjørte retter varme/kalde.

Kontakt for utleie

Mobilnummer: 479 01 889

Kriterier

Lokalet leies ut til møtevirksomhet, fremvisninger, utstillinger og selskapelige sammenkomster. Som selskapelige sammenkomster menes dåp, konfirmasjoner, bryllup, begravelse, årsdager og lignende.

Gården leies ikke ut til arrangement som har stort preg av «fest». Vi forbeholder oss retten til å kunne vurdere hvert enkelt arrangement.