Om Middelalderbyen

Oslo vokste frem som handelssted under middelalderen på 1000-tallet, på grunn av den gunstige beliggenheten innerst i Oslofjorden.

Middelalderbyen ligger i dag i Bydel Gamle Oslo og avgrenses grovt sett av Hovinbekken i nord, Alnaelvas opprinnelige løp i sør og øst, og vannspeilet tilknyttet Middelalderparken i vest. Rundt år 1300 var det 3000 mennesker som bodde der, med de to sentrene til Kongens folk i sør og Kirkens folk i nord. Hele det geografiske området der Middelalderbyen ligger, er fredet i henhold til kulturminneloven.

Mennesker ser på et kart over middealderoslo.
På besøkssenteret er det en illustrasjon som viser hvordan Middelalderbyen var, med Bjørvika og andre moderne bygninger på samme illustrasjon. Bilde: Ulrikke Thea Bergsagel Berg/Kulturetaten/Oslo kommune

Viktige ruiner i Middelalderbyen er St. Hallvardskatedralen, Bispeborgen, Olavsklosteret, Korskirken, Clemenskirken, Kongsgården og Mariakirken.

Andre viktige ruiner fra middelalderen, men som befinner seg utenfor den geografiske kjernen av Middelalderbyen, er Akershus festning, Gamle Aker kirke og Cistersianerklosteret med Edmundskirken på Hovedøya.

I mange år fremover skal det skje mye byutvikling i Middelalderbyen. I Bjørvika, Sørenga og Grønlikaia har det allerede blitt bygget mange nye boliger, brygger, næringsbygg, veier og annet. Follobanen har kommet på plass, og mange nye arkeologisk funn har blitt gjort. Middelalderparken er tatt i bruk i noen år allerede, men den skal utvikles til flere og større formål.

Grønn park og bygninger rundt.
Illustrasjon av Middelalderbyen. Det grønne området er Middelalderparken med lokomotivverkstedet. Til høyre er vannspeilet og helt til høyre Sørenga/Barcode. Til venstre er Oslo ladegård og besøkssenteret.

Middelalderen defineres gjerne som den historiske perioden mellom 1000 og 1537, mellom vikingtiden og reformasjonen.

Illustrasjon: tegning over hvordan middelalderbyen kan ha sett ut.
Illustrasjon: Slik kan Middelalderbyen Oslo ha sett ut på 1300-tallet. Bilde: Ola A. Krogness

Flere arbeidsfolk ser på ruiner i stein.
Sommeren 2024 fjernes et betonglokk som lå over deler av St. Hallvardskatedralen i Minneparken. Betonglokket ble lagt for at firefeltsmotorveien E18 skulle gå oppå, samtidig som ruinene ble beskyttet. Minneparken skal nå utvides igjen, og det skal opparbeides en sti med universell utforming i området. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Kulturetaten/Oslo kommune-2024/06/03

Hvit bygning.
Besøkssenter for Middelalderbyen Oslo ligger i sidefløyen til Oslo ladegård. Bilde: Jørgen Rist Holmen/Kulturetaten/Oslo kommune