Minneparken

Om kultureiendommen

Minneparken er et historisk område i Middelalderbyen, der du blant annet kan se ruiner av St. Hallvardskatedralen, Klosterkirken og Olavsklostret.

I 1932 ble Minneparken offisielt åpnet for publikum, etter arbeider med jernbanelinjen tvers gjennom ruiner av både Bispeborgen og Hallvardskatedralen.

I juni 2024 startet arbeider med en utvidelse av Minneparken til tidligere størrelse. På 1960-tallet ble det bygd en firefeltsmotorvei (E18) på deler av Minneparken. Et betonglokk ble da lagt på deler av ruinene fra St. Hallvardskatedralen, et betonglokk som skulle beskytte ruinene mot bilene. Nå skal hele betonglokket fjernes, slik at Minneparken blir større og alle ruinene etter St. Hallvardskatedralen kommer frem i lyset. Dette er et krevende arbeide, fordi her er det mange kulturminner.

I tillegg til kirkeruiner etter St. Hallvardskatedralen, er det mange gravplasser her, for dette var en stor kirkegård for sognet. Byantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning er involvert i arbeidene.

Når betonglokket er fjernet og ruinene tatt vare på, skal det opparbeides en sti rundt i området med universell utforming. Apsiden på St. Hallvardskatedralen skal også bygges på, det vil si den avrundete enden. Minneparken skal gjøres mer tilgjengelig til glede for besøkende og naboer.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 81 50 05 03 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).