Til innhold
Oslobilder.no

Pris og vilkår ved fotobestilling

Priser

 • Tillegg for klargjøring og ekspedering: 125 kroner per bestilling
 • Privat bruk: 150 kroner per bilde
 • Redaksjonell eller offentlig bruk: 500 kroner per bilde
 • Kommersiell bruk: 1000 kroner per bild
 • CD-brenning: 125 kroner

Byarkivet har alle rettighetene til bildene i samlingen, men du kan låne bilder til ulike formål.

Vi leverer bildene kun som elektroniske filer. Bildene leveres i JPG- eller TIF-filer per e-post, eller brennes på CD og sendes i posten, avhengig av antallet og størrelsen på filene. De største TIF-filene kan være inntil 60 MB store, så oppgi om du eventuelt vil ha mindre JPG-filer.

 • Leveringstid er opptil tre uker.
 • Husk å oppgi formål (hva slags bruk) når du bestiller.

Vilkår

 1. Bildene lånes ut av Oslo byarkiv for ett bestemt formål, og bildene forblir Byarkivets eiendom.
 2. Bildene skal kun brukes til det avtalte formålet. Ny eller annen bruk av bildene skal, uavhengig av medium, reguleres av ny avtale. Videredistribusjon av bildet kan ikke skje uten at egen avtale om dette inngås.
 3. Byarkivets arbeid med klargjøring og ekspedering av utlånt materiale betales etter gjeldende priser.
 4. Oslo byarkiv skal alltid oppgis som kilde i forbindelse med gjengivelser av bildene.
  Kilden skal oppgis ved all bruk: Fotograf, <årstall>. <arkivnavn>, utlånt av Oslo byarkiv
 5. Oslo byarkiv skal så snart som mulig motta et fullstendig eksemplar av publikasjoner hvor materialet eller deler av dette er gjengitt. Dette omfatter også lenke til nettpublisering.
 6. Låntaker skal vise aktsomhet ved gjengivelse, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk § 45c.
 7. Fotografens evt. kunstnerens navn skal alltid gjengis. Om denne ikke er kjent, skal det opplyses at opphavsmannen er ukjent, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk §3.
 8. Brukes utsnitt av bildet, skal dette opplyses.

Kontakt

E-post: postmottak@kul.oslo.kommune.no
Telefon: Fotoarkivar Caroline Juterud: 953 31 824/Byarkivets resepsjon: 23 46 03 50

Tilbake til oslobilder.no