Kontakt

Telefon

23 48 20 30

Svarttjern

Svarttjern ligger ved bebyggelsen på Romsås, ikke langt fra Marka. Badeplassen er universelt tilrettelagt (tilpasset alle) med mange fasiliteter. På det dypeste er Svarttjern cirka 6–7 meter.

Badevannskvalitet og temperatur

Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading om prøveresultatet, to ganger på rad, er over grenseverdiene satt av Folkehelseinstituttet. Badetemperaturen måles i juni, juli og august.

Badevannskvalitet

Sist målt 30.06.22

Badevannskvaliteten er god

Temperatur

Sist målt 13.06.22

16°
Dårlig

Forklaring til fargekoder

 • Utmerket: Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.

 • God: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.

 • Tilstrekkelig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

 • Dårlig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

Fasiliteter

 • 1 toalett og 1 HC-toalett er åpent sommersesongen (ca. 15.5.–15.9.)
 • Gressletter og (kunstige) badestrender
 • Granittrapper langs vannet
 • Bord og benker
 • Lekeplass
 • Boccabane
 • Badeplassen tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet (tilpasset alle) og har blant annet tilpasset toalett, baderampe, lekeplass og gangvei for bevegelseshemmede.