Snus- og sneipfrie gater

Noen ting varer evig - hvis du ikke gjør noe med det. Kast snus og sneip i søpla.

Er snus- og sneipforsøpling egentlig et problem?

Mange er ikke klar over det, men brukte snusposer og sigarettsneiper er faktisk Oslos største forsøplingsproblem. Å ha et rent bymiljø er ikke bare viktig for trivselen for oss mennesker, men det er også viktig for plante- og dyrelivet i Oslo og Oslofjorden. Derfor er det viktig at snus og sneip kastes på riktig sted - nemlig i avfallsbeholderen eller askebegeret når du er ute, og i restavfallet når du er hjemme.

Fakta om Oslos største forsøplingsproblem

Hva er så farlig med den lille sneipen?

  • Snus og sneip inneholder plast, og filteret i sneipen består av hele 95 % plast. Når denne plasten havner i naturen forsvinner den aldri, men brytes kun ned til mindre biter. Å kaste fra seg en liten sneip eller snus viker kanskje ikke så farlig, men til sammen utgjør det enorme mengder plast som forurenser miljøet vårt.
  • Snus og sneip inneholder nikotin som gjør stor skade på plante- og dyreliv. Giftstoffene påvirker organismenes forplantningsevne og skaper ubalanse i økosystemet.
  • Ved at snus og sneiper blir spist av dyr og andre organismer er det fare for overføring av miljøgifter til fettvevet og at giftene dermed havner i næringskjeden.
  • Undersøkelser har vist at børstemarken, en viktig organisme for økosystemet i havet, brukte mye lengre tid på å grave seg ned i havbunnen og tapte over 30 prosent av kroppsvekten da den ble utsatt for sneipforurensning.
  • Andre undersøkelser har vist at det er mye vanskeligere for planter og gress-arter å spre seg når jorda er forurenset av brukte sigarettsneiper.

Nytt EU-direktiv om engangsprodukter av plast

  • Fra 1. oktober 2021 stilles det nye krav om merking av enkelte engangsprodukter. Tobakksprodukter med filtre er blant produktene som omfattes av regelverket.
  • Merkingen skal gi forbrukerne informasjon om at produktet inneholder plast, og om negative miljøeffekter ved forsøpling og uønsket avfallshåndtering.

Illustrasjonsfoto
Bilde: Oslo kommune