Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

I Oslo er muligheter for trening og idrett svært begrenset. Se hvilke regler som gjelder for bruk av innendørs og utendørs idrettsanlegg. Det er egne regler for toppidrett.

Når gjelder dette?

Dette gjelder til og med 15. april, eller til forskriften blir endret.

Treningssentre og innendørs idrettsanlegg

Treningssentre og innendørs idrettsanlegg skal holdes stengt for alle aldersgrupper. Det gjøres unntak for opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt på treningssentre.

Utendørs idrettsanlegg

For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde én meter avstand til enhver tid. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Følgende kunstisflater holder åpent for publikum: Bergbanen

Svømmehaller og bad

Svømmehaller og bad er stengt for publikum.

Dette er tillatt:

  • Skolesvømming for barn og unge under 20 år.
  • Rehabilitering, opptrening og behandling, individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Det finnes dessverre ikke tilbud for dette på de kommunale badene per i dag.

Kamper, turneringer, samlinger og lignende i breddeidretten

Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidrett

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

Retningslinjer og instrukser

Ta kontakt med Bymiljøetaten om du har spørsmål om bruk av kommunale idrettsanlegg. E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no..