Råd og regler i Oslo

Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

I Oslo er muligheter for trening og idrett svært begrenset. Se hvilke regler som gjelder for bruk av innendørs og utendørs idrettsanlegg. Det er egne regler for toppidrett.

 

Reglene på denne siden gjelder foreløpig frem til og med mandag 14. desember.

Treningssentre og innendørs idrettsanlegg

Treningssentre er stengt.

Innendørs idrettsanlegg er stengt for alle fra og med 8. klassetrinn og oppover. Det er kun tillatt med organisert trening for barn under ungdomsskolealder.

Munnbind skal benyttes på alle innendørsanlegg dersom det ikke er mulig å opprettholde 2 meters avstand til andre personer. Dette gjelder ikke for barn under 12 år.

Utendørs idrettsanlegg

For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg.

Det er ikke tillatt med organisert trening på utendørsanleggene for alle over 20 år. Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

Kunstisanlegg og Bislett stadion (utendørs) er kun åpne for organisert trening for barn og unge under 20 år. Bislett stadion (innendørs) er kun åpent for organisert trening for barn og unge under ungdomsskolealder.

Svømmehaller og bad

Svømmehaller og bad er stengt for publikum.

Dette er tillatt:

  • Svømmekurs og svømmetrening for barn under ungdomsskolealder der kun barn deltar. Baby- og barnesvømming der voksne/foresatte må delta sammen med barna, kan ikke avholdes.
  • Skolesvømming for barn og unge under 20 år
  • Rehabilitering, opptrening og behandling, individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Kamper og konkurranser (breddeidrett)

Alle arrangementer i form av kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende i breddeidretten må avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes.

Dette gjelder for alle aldersgrupper.

Toppidrett

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

Kamper, konkurranser og lignende arrangementer for toppidretten er tillatt, men de må gjennomføres uten publikum tilstede innendørs. Utendørs er det tillat med maksimalt 200 personer såfremt det holdes minst en meters avstand.

Retningslinjer og instrukser

I tillegg til de nasjonale smittevernreglene er det utviklet retningslinjer og instrukser av Bymiljøetaten og Oslo idrettskrets.

Ta kontakt med Bymiljøetaten om du har spørsmål om bruk av kommunale idrettsanlegg. E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no..

Forskrift

Se forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune.

Ofte stilte spørsmål

Finn eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.