Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

I Oslo er muligheter for trening og idrett svært begrenset. Se hvilke regler som gjelder for bruk av innendørs og utendørs idrettsanlegg. Det er egne regler for toppidrett.

Når gjelder reglene?

Dette gjelder fra og med 18. februar, og frem til 4. mars 2021, eller til forskriften blir endret.

Treningssentre og innendørs idrettsanlegg

Treningssentre skal holdes stengt for alle aldersgrupper. Det gjøres unntak for opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt.

Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

NB. Alle ishaller holdes kun åpne for organisert trening uten nærkontakt for barn og unge under 20 år, samt for toppidretten. Det skal maks være 10 utøvere og 2 trenere på isen samtidig. 

Utendørs idrettsanlegg

For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For voksne er det tillatt med organisert trening utendørs i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder god avstand til hverandre og andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Følgende kunstisflater holder åpent for publikum: Gressbanen, Ullern idrettspark, Bergbanen, Frogner stadion og Voldsløkka idrettspark.

Svømmehaller og bad

Svømmehaller og bad er stengt for publikum.

Dette er tillatt:

  • Svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år der kun barn/ungdom deltar. Baby- og barnesvømming der voksne/foresatte må delta sammen med barna, kan ikke avholdes.
  • Skolesvømming for barn og unge under 20 år.
  • Rehabilitering, opptrening og behandling, individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Kamper, turneringer, samlinger og lignende i breddeidretten

Alle innendørs arrangementer er forbudt. Det frarådes også på det sterkeste å avholde arrangementer utendørs. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidrett

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

Retningslinjer og instrukser

Ta kontakt med Bymiljøetaten om du har spørsmål om bruk av kommunale idrettsanlegg. E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no..