Råd og regler i Oslo

Munnbind

I Oslo er det påbud om munnbind i enkelte situasjoner.

Dette gjelder i første omgang til og med 14. desember 2020.

Når må du bruke munnbind?

Du må bruke munnbind ved trengsel og når du ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer i følgende situasjoner:

 • på kollektivtransport og i taxi
 • på butikker og kjøpesentre, det vil si:
  • butikker hvor kunder kjøper varer, eksempelvis varehandel, kiosk, bensinstasjon og renseri 
  • fellesareal på kjøpesentre (ganger, toalett, garasje, trappeoppganger, rulletrapper og lignende). Andre virksomheter inne på kjøpesentrene som ikke er nevnt i bestemmelsen er ikke omfattet, for eksempel behandlingsinstitusjoner som fysioterapi, neglesalong og frisør.
 • på serverings- og skjenkesteder (se mer informasjon for ansatte på skjenkesteder)
 • i lokaler innendørs hvor det er kulturaktiviteter, for eksempel bibliotek, kino, teater, konserter, stand up-show
 • i lokaler innendørs for sportsaktiviteter, både organiserte og uorganiserte (treningssentre, sportshaller, svømmehaller, idrettslokaler og lignende). Det er ikke en plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige/treningsaktiviteten.
 • i tros- og livssynshus

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved disse stedene. Plikten gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre. 

Det er den enkelte som har ansvar for å bruke munnbind der det er påbudt. Næringsdrivende har ansvar for at de ansatte bruker munnbind i de situasjonene der det er påbudt. Næringsdrivende har også ansvar for å informere kunder og besøkende om at munnbind må brukes hvis man ikke kan holde nok avstand.

Eksempler på situasjoner det kan være krav om munnbind 

 • trengsel eller kødannelse ved inn- og utgang til stedet
 • når man står i kø utenfor skjenkestedet
 • garderober og toalettbesøk
 • religiøse ritualer og handlinger
 • pauser

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt. Det er derfor ikke anledning for virksomheter å innføre et absolutt krav om bruk av munnbind i sine lokaler.

For mer informasjon om bruk av munnbind i Oslo, se denne byrådssaken av 29. oktober 2020

Hvordan bruker du munnbind?

 

 

Regelverk

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo

Ofte stilte spørsmål

Finn eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.