Når må du bruke munnbind?

Taxireiser

Det skal brukes munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Selv om det benyttes munnbind skal det holdes minst 1 meter avstand til andre.

Hvordan bruker du munnbind?

Regelverk

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo