Munnbind

I Oslo er det påbud om munnbind i enkelte situasjoner.

Når må du bruke munnbind?

Du må bruke munnbind når du ikke kan holde to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer i følgende situasjoner:

  • på kollektivtransport og i taxi
  • på butikker hvor kunder kjøper varer, eksempelvis varehandel, kiosk, bensinstasjon (kjøpesentre er stengt)
  • på serveringssteder
  • i tros- og livssynshus

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved disse stedene. Plikten gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre. 

Det er den enkelte som har ansvar for å bruke munnbind der det er påbudt. Næringsdrivende har ansvar for at de ansatte bruker munnbind i de situasjonene der det er påbudt. Næringsdrivende har også ansvar for å informere kunder og besøkende om at munnbind må brukes hvis man ikke kan holde nok avstand.

Eksempler på situasjoner det kan være krav om munnbind 

  • kødannelse ved inn- og utgang til stedet
  • når man står i kø utenfor skjenkestedet
  • garderober og toalettbesøk
  • religiøse ritualer og handlinger
  • pauser

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt. Det er derfor ikke anledning for virksomheter å innføre et absolutt krav om bruk av munnbind i sine lokaler.

For mer informasjon om bruk av munnbind i Oslo, se denne byrådssaken av 29. oktober 2020

Hvordan bruker du munnbind?

 

 

Regelverk

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo