Kultur og fritid

Når gjelder dette?

Fra 16. juni er det nasjonale råd og regler for kultur- og fritidsaktiviteter som gjelder i Oslo.

Organiserte fritidsaktiviteter

  • For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelser på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs.
  • Det kan være flere grupper samtidig så lenge gruppene holdes separat
  • For de under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg
  • Fritidsklubber i Oslo er åpne for inntil 100 personer under 20 år og inntil 50 personer over 20 år.
  • Aktivitetsleire, sommerleire og andre fritidsaktiviteter av lengre varighet skal følge de generelle rådene for fritidsaktiviteter. Det anbefales maks 300 deltakere og grupper på omtrent 40 personer.
  • Anbefalingen om 1 meters avstand kan fravikes når det er nødvendig for å utøve aktiviteten
  • Det oppfordres til aktiviteter utendørs.

Se FHIs veileder om organiserte fritidsaktiviteter

Idrettsaktiviteter

Private samlinger og arrangementer

Se hva som gjelder for private samlinger og offentlige arrangementer: