Kultur og fritid

Det er store begrensninger i kultur- og fritidstilbud i Oslo for å hindre koronasmitte.

Når gjelder dette

Dette gjelder til og med 29. april, eller til forskriften blir endret.

Dette er stengt

 • Treningssentre
 • Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. Det gjøres unntak for:
  • skolesvømming for barn og unge til og med 19 år 
  • profesjonelle idrettsutøvere
  • rehabilitering, opptrening og individuell behandling
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Gallerier og museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs (se unntak under).

Dette er åpent med begrensninger

 • Bibliotek: Deichman-bibliotekene tilbyr foreløpig kun Bestill & hent. Det betyr at du bare kan komme inn på biblioteket for å hente og levere. Tilbudet om meråpent (selvbetjent) er stengt. Det kan være lokale begrensninger i åpningstid. Det avholdes kun digitale arrangementer.
 • Se regler for trening, idrettsanlegg og svømmehaller.
 • Organiserte fritidsaktiviteter utendørs kan gjennomføres med inntil 10 deltakere. Alle som er til stede skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder. Barn til og med ungdomsskolealder gis unntak fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg til de 10 som deltar på aktiviteten.
 • Det frarådes organiserte fritidsaktiviteter for voksne utendørs. Det er åpent for én til én trening for voksne utendørs med 2 meters avstand. 
 • Tros- og livssynshus kan holde åpent slik at man kan komme innom om man ønsker/trenger det. Man kan ikke ha noen form for arrangement, utenom begravelser og bisettelser for inntil 50 personer innendørs eller utendørs. Man kan ikke ha bønnesamlinger, fredagsbønn eller gudstjenester, men man kan gjennomføre følgende:

  • Begravelser eller bisettelser med maksimalt 50 deltakere.
  • Vielser uten publikum.
  • Dåp eller liknende ritualer uten publikum.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere.
  • Profesjonelle aktører
 • Fritidsklubbene er stengt, men bydelene legger til rette for digital kontakt og telefonkontakt med barn og unge og for fritidsaktiviteter utendørs, med grupper inntil 10 personer. Se smittevernveileder for fritidsklubber (PDF 0,1MB)

Private samlinger og arrangementer

Se hva som gjelder for private samlinger og offentlige arrangementer: