Kultur og fritid

Oslo følger nasjonale råd og regler for kultur- og fritidsaktiviteter.

Organiserte fritidsaktiviteter

  • For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelser på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs.
  • Det kan være flere grupper samtidig så lenge gruppene holdes separat.
  • For de under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg.
  • Fritidsklubbene skal følge nasjonale råd og regler gjelder for fritidsaktiviteter
  • Aktivitetsleire, sommerleire og andre fritidsaktiviteter av lengre varighet skal følge de generelle rådene for fritidsaktiviteter, men det anbefales maks 300 deltakere og grupper på omtrent 40 personer.
  • Anbefalingen om 1 meters avstand kan fravikes når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Det oppfordres til aktiviteter utendørs.

Se FHIs veileder om organiserte fritidsaktiviteter

Idrettsaktiviteter

Private samlinger og arrangementer

Se hva som gjelder for private samlinger og offentlige arrangementer: