Kultur og fritid

Det er store begrensninger i kultur- og fritidstilbud i Oslo for å hindre koronasmitte.

Når gjelder dette?

Dette gjelder fra og med 2. mars, og frem til 15. mars 2021, eller til forskriften blir endret.

Dette er stengt

 • Treningssentre skal holde stengt for alle aldersgrupper. Det gjøres unntak for nødvendig opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt. Det gjøres unntak for:
  • skolesvømming.
  • organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for barn og unge til og med 19 år
  • profesjonelle idrettsutøvere.
  • rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Gallerier og museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs (se unntak under).

Dette er åpent med begrensninger

 • Bibliotek: Deichman holder åpent med begrensninger på antall samtidig besøkende og hvor lenge du får oppholde seg i biblioteket. Tilbudet om meråpent (selvbetjent) er stengt. Det kan være lokale begrensninger i åpningstid. Det avholdes kun digitale arrangementer.
 • Se regler for trening, idrettsanlegg og svømmehaller.
 • Det frarådes organiserte fritidsaktiviteter for voksne utendørs. Det er åpent for én til én trening for voksne utendørs med 1 meters avstand. 
 • Tros- og livssynshus kan holde åpent slik at man kan komme innom om man ønsker/trenger det. Man kan ikke ha noen form for arrangement, utenom begravelser og bisettelser for inntil 50 personer innendørs eller utendørs. Man kan ikke ha bønnesamlinger, fredagsbønn eller gudstjenester, men man kan gjennomføre følgende:

  • Begravelser eller bisettelser med maksimalt 50 deltakere.
  • Vielser uten publikum.
  • Dåp eller liknende ritualer uten publikum.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge til og med ungdomsskolealder.
  • Utendørs egenorganisert aktivitet for voksne med god avstand.
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere.
  • Profesjonelle aktører.
 • Fritidsklubbene er åpne for barn og ungdom til og med ungdomsskolealder, men med strenge smittevernkrav. For ungdom i videregående skole til 20 år er det et maksantall på 20 ungdommer. Se smittevernveileder for fritidsklubber (PDF 0,1MB).

Private samlinger og arrangementer

Se hva som gjelder for private samlinger og offentlige arrangementer: