Råd og regler i Oslo

Idrettsanlegg, svømmehaller og bad

All aktivitet ved idrettsanleggene forutsetter at smittevernreglene blir fulgt. Oslo følger de nasjonale retningslinjene. Det er åpnet for all barne- og ungdomsidrett opp til 19 år.

På bakgrunn av det høye smittepresset i Oslo, opprettholdes begrensningene innen breddeidrett for voksne. De nasjonale retningslinjene (i veilederen «Smittevern for idrett») som til nå har vært gjeldende for breddeidrett for voksne, videreføres i Oslo.

Dette innebærer at anbefalingene om at inntil 20 personer over 20 år kan trene sammen såfremt de holder minst 1 meters avstand, gjelder i Oslo. Dette berører blant annet lagidretter som håndball og fotball, og idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøvere, for eksempel kampsport, bryting og pardans.

Barn og unge (til og med 19 år) omfattes ikke av denne anbefalingen.

For treningssentre er det egne statlige anbefalinger om avstand og andre smittereduserende tiltak.

Utendørs idrettsanlegg er åpne

De utendørs idrettsanleggene er åpne for aktivitet som følger smittevernreglene.

Hverdager fra klokken 15:00 og i helgene prioriteres idrettslagenes aktivitet. Det er Oslo idrettskrets som fordeler treningstid til idrettslagene.

Svømmehaller og bad

Du må kjøpe billetter på forhånd.

Flerbrukshaller kan holdes åpne for organisert idrett

I tillegg til de nasjonale smittevernreglene er det utviklet retningslinjer og instrukser av Bymiljøetaten og Oslo idrettskrets. Åpningen forutsetter at idrettslaget med driftsavtale for den enkelte flerbrukshallen både ønsker og ser seg i stand til å holde åpent med de betingelsene som følger.

Ta kontakt med Bymiljøetaten om du har spørsmål om åpning av flerbrukshaller. E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no